Đảm bảo cung ứng lương thực và ứng phó tình huống cấp bách

Đảm bảo cung ứng lương thực và ứng phó tình huống cấp bách

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đảm bảo đủ nguồn lương thực dự trữ quốc gia và ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, cấp bách để không để người dân thiếu lương thực khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tiến hành rà soát và cân đối nguồn lực lương thực dự trữ quốc gia (DTQG) nhằm đảm bảo đủ nguồn lương thực và ứng phó kịp thời các tình huống đột xuất, cấp bách như thiên tai, dịch bệnh.

Điều này nhằm đảm bảo không để người dân thiếu lương thực, thiếu gạo trong những tình huống khẩn cấp.

Theo Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã chủ động rà soát và cân đối nguồn lực lương thực DTQG.

Mục tiêu là đảm bảo duy trì mức tồn kho hợp lý, đáp ứng các nhiệm vụ quy định trong Luật Dự trữ Quốc gia và ứng phó nhanh, hiệu quả trong các tình huống đột xuất cấp bách.

Tổng cục DTNN cũng theo dõi sát diễn biến thị trường và dự báo tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh để đảm bảo an ninh lương thực và nhu cầu xuất cấp của các địa phương.

Đồng thời, Tổng cục cũng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan để tham mưu và bổ sung kế hoạch mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia nếu cần thiết.

Trong việc thực hiện kế hoạch mua lương thực, Tổng cục DTNN tập trung vào hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lương thực DTQG năm 2023.

Các đơn vị trúng thầu được khuyến khích hoàn thành nhập kho dự trữ gạo theo hợp đồng đã ký kết.

Tổng cục cũng đảm bảo công tác bảo quản và bảo vệ an toàn số lượng và chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Trước những biến động mạnh về lượng cung cầu và giá lương thực trên thị trường, Tổng cục DTNN đã yêu cầu các Cục DTNN khu vực và các đơn vị liên quan hoàn thành kế hoạch lương thực năm 2023.

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện các giải pháp để hoàn thành nhập gạo theo hợp đồng đã ký và đảm bảo tiến độ đề ra.

Các Cục DTNN khu vực cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để nắm bắt nhu cầu cứu trợ và hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia.

Đồng thời, các đơn vị chuyên môn cũng được yêu cầu rà soát và cân đối nguồn lực DTQG để tham mưu cho Tổng cục bổ sung kế hoạch mua tăng nếu cần thiết.

Tổng cục DTNN cũng nhấn mạnh việc phổ biến và tuân thủ các quy định của pháp luật và của Tổng cục DTNN trong việc nhập, xuất, bảo quản và bảo vệ hàng dự trữ quốc gia.

Điều này nhằm đảm bảo an toàn về số lượng và chất lượng hàng dự trữ quốc gia.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Tổng cục DTNN cam kết tiếp tục nỗ lực để đảm bảo cung ứng lương thực và ứng phó kịp thời các tình huống cấp bách.

Việc này đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống cho người dân.

[question] Tổng cục DTNN đang thực hiện Chỉ thị số mấy của Thủ tướng Chính phủ?,Các đơn vị chuyên môn phải làm gì để đảm bảo chất lượng và tiến độ của hàng lương thực?