Đạm Phú Mỹ (DPM) - "Ông lớn" phải đối mặt với lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023

“Ông lớn” Đạm Phú Mỹ (DPM) “bốc hơi” hơn 90% lợi nhuận sau thuế trong năm 2023
Tổng công ty Đạm Phú Mỹ (DPM) ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế giảm hơn 90% trong năm 2023, đánh dấu mức lãi ròng thấp nhất kể từ năm 2019.

Đạm Phú Mỹ (DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023

cho thấy lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng giảm 79,18% so với cùng kỳ, chỉ còn 332 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh đạt gần 107 tỷ đồng, tức là giảm 90,44% so với quý 4/2022.

Trong cả năm 2023, Đạm Phú Mỹ ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 1.651 tỷ đồng

giảm 78,93% so với năm trước. Mặc dù doanh thu thuần đạt 13.569 tỷ đồng, giảm 13,28%, nhưng giá vốn hàng bán lại tăng 32,39% lên 11.917 tỷ đồng, dẫn đến sự sụt giảm mạnh của lợi nhuận gộp.

Báo cáo cũng cho biết rằng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 25,34% lên 457 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận từ các hoạt động khác lại lỗ 3,3 tỷ đồng (so với lãi 5,2 tỷ đồng năm 2022). Phần lãi từ công ty liên doanh và liên kết cũng không có nhiều thay đổi so với năm trước, đạt 2,6 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Đạm Phú Mỹ đã có những nỗ lực tiết giảm chi phí vận hành hiệu quả

Chi phí tài chính giảm 16,54% xuống 71,1 tỷ đồng, chi phí bán hàng giảm 13,22% xuống 848 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,69% xuống 502 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ trong năm 2023 chỉ đạt 543 tỷ đồng, giảm 90,28% so với năm trước (5.584 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cũng giảm 90,43% xuống 532 tỷ đồng. Đồng thời, lãi cơ bản trên cổ phiếu cũng giảm từ 13.897 đồng/cổ phiếu năm 2022 xuống chỉ còn 1.063 đồng/cổ phiếu vào năm 2023.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ là 13.322 tỷ đồng, giảm 24,73% so với đầu năm (tương ứng giảm hơn 4.376 tỷ đồng). Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 29,34% xuống 9.594 tỷ đồng, và tiền và các khoản tương đương tiền giảm 40,42% xuống 1.241 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 50,64% so với đầu năm, chỉ còn 1.910 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của Đạm Phú Mỹ đến cuối năm 2023 là 1.764 tỷ đồng, giảm 52,08% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn cũng giảm hơn 50% xuống 1.476 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành việc trả nợ vay tài chính trong năm 2023, khiến vay nợ tài chính vào cuối năm là bằng 0. Điều này có nghĩa là công ty đã chi trả hơn 700 tỷ đồng để trả nợ vay tài chính trong năm.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DPM đã giảm 2,24% xuống mức 32.750 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 31/01, với khối lượng giao dịch khớp lệnh hơn 1,7 triệu đơn vị.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Lợi nhuận sau thuế của Đạm Phú Mỹ trong năm 2023 giảm bao nhiêu so với năm trước?,Tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ giảm bao nhiêu so với đầu năm 2023?