"Dân số Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ già hóa: Những thách thức và giải pháp"

Một nhóm người đang là “gánh đỡ” của nền kinh tế, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số siêu già năm 2056
Dân số Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ già hóa từ năm 2056, đặt ra những thách thức cho nền kinh tế. Báo cáo khuyến nghị tăng cường đầu tư vào y tế và giáo dục để cải thiện tình trạng thâm hụt và đạt được lợi tức nhân khẩu học.

Thách thức của già hóa dân số

Dân số Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa nhanh, với số người từ 60 tuổi trở lên tăng mạnh qua các năm. Năm 2022, tỷ trọng dân số từ 15-64 tuổi của Việt Nam là 67,4%, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên lần lượt là 24,1% và 8,5%. Điều này đồng nghĩa với việc nhóm dân số lao động đang "gánh đỡ" nhóm dân số phụ thuộc trong nền kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, khoảng thời gian tạo ra giá trị thặng dư kinh tế của dân số Việt Nam chỉ kéo dài khoảng 31 năm. Điều này là một trong những bất lợi cho Việt Nam trong bối cảnh dân số đang già hóa nhanh. Khoảng gần 90% tổng giá trị thặng dư toàn xã hội do lao động trong độ tuổi từ 25 đến 49 tuổi tạo ra. Đây không phải là một lợi thế cho nền kinh tế Việt Nam khi dân số đang trong thời kỳ già hóa nhanh.

Giải pháp để đối phó với già hóa dân số

Báo cáo khuyến nghị Việt Nam cần bố trí nguồn lực cần thiết để đầu tư cho y tế và giáo dục. Mặc dù trong ngắn hạn, đầu tư cho y tế và giáo dục có thể làm tăng chi phí và tạo thêm thâm hụt vòng đời, nhưng các khoản đầu tư này vẫn là biện pháp can thiệp quan trọng để đảm bảo tương lai dài hạn cho người dân Việt Nam.

Tăng cường nguồn lực đầu tư vào sức khỏe và giáo dục sẽ giúp nâng cao năng suất lao động và kéo dài khoảng thời gian tạo ra giá trị thặng dư, cải thiện tình trạng thâm hụt và đạt được lợi tức nhân khẩu học. Đồng thời, cần tích cực triển khai các giải pháp tăng năng suất lao động kết hợp với các chính sách tạo việc làm, khuyến khích tăng tỷ lệ tham gia lao động ở nhóm người cao tuổi để góp phần tạo thêm thu nhập.

Tận dụng thời kỳ "dân số vàng"

Mặc dù Việt Nam không còn lợi thế về cơ cấu tuổi của dân số, đất nước vẫn đang ở trong thời kỳ "dân số vàng" với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Dự báo thời kỳ này sẽ kéo dài ít nhất 10 năm nữa. Do đó, các chính sách để tận dụng thời kỳ này, đặc biệt là chính sách tạo việc làm và việc làm thỏa đáng cho người lao động vẫn còn nguyên giá trị và cần phải tiếp tục triển khai thực hiện tốt để đảm bảo hiệu quả kinh tế và ổn định xã hội.

Kết luận

Dân số Việt Nam chuẩn bị bước vào thời kỳ già hóa từ năm 2056, đặt ra những thách thức đáng kể cho nền kinh tế. Để đối phó với già hóa dân số, Việt Nam cần tăng cường đầu tư vào y tế và giáo dục, tăng năng suất lao động và tận dụng thời kỳ "dân số vàng". Chỉ khi thực hiện đúng các giải pháp này, Việt Nam mới có thể cải thiện tình trạng thâm hụt và đạt được lợi tức nhân khẩu học.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao biến đổi trong cơ cấu tuổi của dân số không còn mang lại lợi thế cho tăng trưởng kinh tế?,Nhóm người nào được khuyến khích tham gia lao động để cải thiện tỷ số hỗ trợ kinh tế?