Đánh giá lại Dự án mỏ sắt Thạch Khê: Những bất cập và nguy cơ môi trường

Đánh giá lại Dự án mỏ sắt Thạch Khê: Những bất cập và nguy cơ môi trường

Xem xét lại Dự án mỏ sắt Thạch Khê: Những bất cập và nguy cơ môi trường

Dự án mỏ sắt Thạch Khê đã gây ra nhiều tranh cãi và đánh giá từ các nhà khoa học về các vấn đề liên quan.

Để có cái nhìn khách quan và toàn diện về dự án này, chúng tôi sẽ trích dẫn một số ý kiến của các nhà khoa học.

Các bất cập và sai sót trong quá trình thực hiện dự án đã được GS.VS Nguyễn Huy Mỹ, người trực tiếp tham gia nghiên cứu và tiếp cận nhiều tài liệu về dự án, nhận định.

Ông cho rằng quy trình thực hiện dự án đã xảy ra nhiều bất cập và sai sót. Ông Nguyễn Huy Mỹ cũng đã chỉ ra rằng việc triển khai dự án này đã gặp nhiều vấn đề, đáng chú ý nhất là việc triển khai công việc khai thác khi chưa có thiết kế kỹ thuật và báo cáo khả thi.

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê đã trải qua nhiều giai đoạn từ khi được phát hiện vào năm 1964.

Tuy nhiên, việc triển khai dự án đã gặp nhiều trở ngại và dừng lại nhiều lần do nhiều lý do khác nhau. Đến năm 2007, Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) được thành lập và tiến hành các công việc khai thác mỏ. Tuy nhiên, việc triển khai vội vàng này đã bộc lộ nhiều bất cập, trong đó đáng chú ý nhất là việc triển khai công việc khai thác khi chưa có thiết kế kỹ thuật và báo cáo khả thi.

Sau đó, TIC đã ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn để lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án. Tuy nhiên, quá trình lập báo cáo khả thi và thiết kế kỹ thuật của dự án cũng gặp nhiều trở ngại và không hoàn thành đúng tiến độ. Đến cuối năm 2011, dự án đã bị dừng lại lần thứ ba.

Sau quá trình nghiên cứu và tiếp cận các tài liệu liên quan, GS Nguyễn Huy Mỹ đã xác định một số bất cập và sai sót của dự án.

Ông đã chỉ ra rằng việc làm báo cáo tiền khả thi của TIC không tiến hành khoan thăm dò nước ngầm và không nghiên cứu caster. Đánh giá tác động môi trường và dự báo khả năng tiêu thụ, sử dụng quặng cũng không được tiến hành. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc lập thiết kế kỹ thuật cho dự án đã gặp nhiều sai sót và không có giá trị khoa học.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng đã cảnh báo về nguy cơ môi trường mà dự án này mang lại.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã hết hiệu lực từ năm 2016. Hội Kinh tế Môi trường đã nhận định rằng khu vực mỏ sắt Thạch Khê có điều kiện địa chất công trình và địa chất thủy văn phức tạp. Việc đổ thải lấn biển có thể gây ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái khu vực trong thời gian dài. Nước thải mỏ cũng chứa nhiều độc tố và các kim loại nặng, gây nguy hiểm cho môi trường biển và các ngành kinh tế biển của khu vực.

Trong tổng quan lại, việc đánh giá lại Dự án mỏ sắt Thạch Khê đã chỉ ra những bất cập và sai sót trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, cũng cảnh báo về nguy cơ môi trường mà dự án này mang lại. Việc này cần được xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo bền vững và an toàn cho môi trường và cộng đồng.

[question] Vì sao Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê gặp nhiều bất cập và sai sót trong quá trình thực hiện?,Những tác động tiêu cực của việc đổ thải lấn biển và xử lý nước thải mỏ là gì?