Đánh giá tăng giá cổ phiếu doanh nghiệp áp dụng ESG trên thị trường chứng khoán

Các doanh nghiệp áp dụng ESG nhận được sự đánh giá cao trên thị trường chứng khoán, với các cổ phiếu được trả giá cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách giữa cam kết và thực thi ESG trong các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Đánh giá tăng giá cổ phiếu doanh nghiệp áp dụng ESG trên thị trường chứng khoán

Xu hướng phát triển bền vững đang trở thành một yếu tố tất yếu trong tất cả các ngành nghề. Việc quan tâm đến sức khỏe và môi trường ngày càng được ưu tiên, và xu hướng này diễn ra ở tất cả các quốc gia, dù với độ trễ khác nhau phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế và nhu cầu sản phẩm của từng ngành. Các quốc gia đã phát triển đang chuyển dịch từ các ngành nghề ô nhiễm môi trường cao sang các ngành nghề bền vững. Điều này được ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Pinpeace, đánh giá cao.

Trong số các ngành nghề, ngành dệt may là một ví dụ rõ nhất về việc thiếu yếu tố ESG.

Trong năm 2022, ngành dệt may Việt Nam đã bị Bangladesh chiếm vị trí nhà xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới do thiếu yếu tố ESG. Trong 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hàng may mặc của Bangladesh sang châu Âu tăng trưởng 45,2%, trong khi đơn hàng của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sang thị trường này giảm 15%, đơn giá giảm 20-30%, thậm chí 40-50%. Hàng may mặc của Bangladesh cũng có giá trị gia tăng cao hơn nhờ việc "xanh hoá". Điều này cho thấy sự phân hóa giữa các doanh nghiệp áp dụng ESG và phần còn lại trên thị trường chứng khoán.

Các cổ phiếu của các doanh nghiệp áp dụng ESG nhận được sự đánh giá cao trên thị trường chứng khoán. Ví dụ, cổ phiếu STK của Sợi Thế Kỷ có hệ số P/E hiện tại là 14,9, gấp đôi trung bình ngành dệt may là PE 8 lần. Cổ phiếu GEG của Điện Gia Lai, với các dự án điện mặt trời và điện gió, cũng được trả mức P/E 19,1, cao hơn trung bình ngành điện lực là 11,7.

Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng cách giữa cam kết và thực thi ESG trong các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Báo cáo mới đây của PwC cho thấy tỷ lệ cam kết ESG của các doanh nghiệp niêm yết là 93%, cao hơn mức trung bình của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung là 80%. Tuy nhiên, chỉ có 35% số doanh nghiệp niêm yết đã thiết lập kế hoạch ESG. Hơn một nửa doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam (58%) đang và sẽ trong giai đoạn lập kế hoạch trong 2 - 4 năm tới.

Các doanh nghiệp niêm yết cần chủ động tích hợp các nguyên tắc ESG vào hoạt động và tận dụng cấu trúc có sẵn và nguồn lực dồi dào của tổ chức. Hiện nay, các tiêu chuẩn về ESG đang trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định cho vay và đầu tư của các tổ chức tài chính quốc tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh. Doanh nghiệp cần nhìn nhận ESG như một cơ hội thúc đẩy kinh doanh thay vì chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm.

Để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi ESG, cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan chính phủ và cơ quan quản lý. Các chính sách rõ ràng và hướng dẫn chi tiết về báo cáo phát triển bền vững sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cần nỗ lực thay đổi cách vận hành và quản trị, áp dụng các chuẩn mực kế toán và báo cáo quốc tế, và tăng cường thông tin/báo cáo bằng tiếng Anh.

Việc xoay trục chiến lược để thích nghi và nắm bắt cơ hội mới là tất yếu cho các doanh nghiệp. Không có chiến lược nào là mãi mãi và không có lợi thế cạnh tranh nào là vô tận. Các doanh nghiệp cần luôn nắm bắt cơ hội mới, thử nghiệm các ý tưởng mới và xoay trục chiến lược để thích nghi với bối cảnh mới.

VNIndex 1,154.73 3.12 0.27%
HNX 239.05 0.62 0.26%
UPCOM 87.88 -0.2 -0.23%
[question] Các doanh nghiệp nào được thị trường chứng khoán trả giá cao hơn vì áp dụng ESG?,Tại sao việc áp dụng ESG vẫn gặp nhiều khó khăn?