Đánh giá thực hiện cam kết của các tư lệnh ngành sau phiên chất vấn

Đánh giá thực hiện cam kết của các tư lệnh ngành sau phiên chất vấn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo về việc xem xét lời hứa của các tư lệnh ngành sau phiên chất vấn tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Phiên họp thứ 26 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã diễn ra vào sáng ngày 12/9 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Trong buổi khai mạc, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo về những công việc lập pháp dự kiến sẽ được xem xét trong phiên họp này.

Luật Đất đai sửa đổi là một trong những dự án quan trọng nhất và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dự án này đã nhận được ý kiến từ các đại biểu Quốc hội chuyên trách và tiếp tục được rà soát để cụ thể hóa chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến một lần nữa để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Quốc hội.

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi cũng đã được xem xét một lần và được coi là trụ cột của an sinh xã hội.

Uỷ ban Thường vụ đã đồng ý cho ý kiến lần nữa trong phiên họp này để hoàn thiện dự án luật.

Các dự án luật khác sẽ được xem xét trong phiên họp này bao gồm Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Nếu hồ sơ được chuẩn bị kịp, Uỷ ban Thường vụ cũng sẽ xem xét dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) vào cuối phiên họp tháng 9 này.

Ngoài ra, phiên họp cũng sẽ cho ý kiến về 3 dự thảo Nghị quyết theo thẩm quyền.

Trong đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về phần giám sát, Uỷ ban Thường vụ sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023.

Đây là một trong 4 chuyên đề giám sát trong kế hoạch năm 2024.

Uỷ ban Thường vụ cũng sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4.

Trong số đó, có nội dung kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nội dung này sẽ tập trung vào việc xem xét thực hiện lời hứa của các tư lệnh ngành tại các phiên chất vấn.

Phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã mang đến nhiều công việc quan trọng và đa dạng.

Qua đó, Uỷ ban sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án luật và đảm bảo việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

[question] Các dự án luật nào sẽ được xem xét trong phiên họp sắp tới của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội?,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc điều chỉnh nội dung nào của Nghị quyết số 53/2017/QH14?