Đánh giá tình hình kinh tế năm 2023 và triển vọng năm 2024 từ Bộ trưởng Bộ KH-ĐT

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, đã đánh giá tình hình kinh tế năm 2023 và triển vọng năm 2024. Ông nhấn mạnh về những thành tựu đạt được trong năm qua và những nhiệm vụ quan trọng của ngành kế hoạch và đầu tư trong năm mới.

Đánh giá tình hình kinh tế năm 2023 và triển vọng năm 2024 từ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hôm nay (11/1), tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị đã được sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xác định sẽ nỗ lực, trí tuệ và đột phá hơn nữa trong công tác tham mưu, nhằm đưa nền kinh tế hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng, đã đánh giá về tình hình kinh tế năm 2023. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được một số kết quả đáng chú ý. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng được thúc đẩy và các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Lạm phát trong nước được kiểm soát và Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới.

Ông Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh về những thành tựu đạt được trong công tác đầu tư công. Đã có những nỗ lực để khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, chia cắt và tập trung nguồn lực vào các công trình, dự án lớn như đường cao tốc, liên vùng và ven biển. Đây được coi là những "quả đấm thép" cho đột phá hạ tầng của đất nước và các địa phương.

Trong lĩnh vực quy hoạch, đã có sự cắt giảm hơn 20.000 quy hoạch trước đây xuống còn 111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia và 39 quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành. Các quy hoạch ngành cấp tỉnh cũng đã được tích hợp trong 01 quy hoạch tỉnh duy nhất. Điều này đã giúp khắc phục tình trạng quản lý chia cắt, cục bộ và tạo ra không gian phát triển mới cho các ngành và địa phương.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng không tránh nhắc đến những hạn chế và vấn đề còn tồn tại. Ông nhấn mạnh về tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" và sự thiếu khát vọng cống hiến của một số cá nhân. Ông cũng nhấn mạnh về việc cần kiên định, đấu tranh vượt qua tư duy bảo thủ, trì trệ và ngại thay đổi. Đồng thời, ông đề cao việc nắm bắt tình hình thế giới và trong nước, nghiên cứu và tìm tòi giải pháp mới để đáp ứng yêu cầu công việc và nhiệm vụ được giao.

Năm 2024 và nhiệm vụ của ngành kế hoạch và đầu tư

Năm 2024 được coi là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bước vào giai đoạn nước rút và giai đoạn tăng tốc trong thực hiện Kế hoạch 05 năm 2021-2025. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất 10 nhiệm vụ then chốt của ngành kế hoạch và đầu tư trong năm 2024.

Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là thực hiện tốt nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu với Đảng, Nhà nước về tổng kết 40 năm Đổi mới và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Nhiệm vụ này đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành hoặc hoàn thành cao hơn mục tiêu của Kế hoạch năm 2024 để tạo tiền đề phát triển cho năm 2025 và cho cả giai đoạn phát triển 2021-2025.

Nhiệm vụ thứ hai là tập trung triển khai ngay Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ với tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới, linh hoạt và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành hoặc hoàn thành cao hơn mục tiêu của Kế hoạch năm 2024 đã đề ra để tạo tiền đề phát triển cho năm 2025 và cho cả giai đoạn phát triển 2021-2025.

Nhiệm vụ thứ ba là tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Bộ trưởng đề cao việc phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là hoàn thành ít nhất 5.000 km đường cao tốc, triển khai dự án đầu tư đường sắ

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những kết quả nào nổi bật đã đạt được trong nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023?,Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất những nhiệm vụ gì quan trọng trong năm 2024?