Danh sách 23 cổ phiếu UpCoM bị đình chỉ giao dịch vì vi phạm công bố báo cáo tài chính

Danh sách 23 cổ phiếu UpCoM bị đình chỉ giao dịch vì vi phạm công bố báo cáo tài chính

23 cổ phiếu trên sàn UpCoM đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 15-12 do không công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong nhiều năm liên tiếp.

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

Ngày 7-12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa 23 cổ phiếu trên sàn UpCoM vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 15-12. Lý do chính là 23 tổ chức đăng ký giao dịch các mã cổ phiếu này chưa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong nhiều năm liên tiếp. Đến nay, các tổ chức này vẫn chưa công bố và không có biện pháp khắc phục.

Các cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch bao gồm:
 • SDX
 • SDB
 • B82
 • C12
 • VNI
 • S96
 • TNM
 • V15
 • CTN
 • S27
 • TBT
 • NTB
 • KHL
 • AVF
 • STL
 • HDO
 • PX1
 • GTT
 • BT6
 • SD8
 • SD1
 • HLA
 • PID

Giá cổ phiếu của các mã này đều rất rẻ, chỉ từ vài trăm đồng đến một vài ngàn đồng mỗi cổ phiếu và gần như không có giao dịch trong thời gian dài.

Biến động cổ phiếu SDX 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 1.600 đồng/cổ phiếu (Nguồn: Fireant)

Biến động cổ phiếu SDB 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 500 đồng/cổ phiếu (Nguồn: Fireant)

Biến động cổ phiếu B82 3 tháng trở lại đây, hiện có giá 500 đồng/cổ phiếu (Nguồn: Fireant)

Trước đó, HNX đã đình chỉ giao dịch 20 cổ phiếu từ ngày 15-12. Tính đến nay, trên thị trường UpCoM có tổng cộng 43 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Đầu tháng 12, HNX đã thông báo về việc tăng cường theo dõi và phát hiện các trường hợp vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính của các tổ chức đăng ký giao dịch trên thị trường UpCoM để xử lý vi phạm theo quy chế.

Theo đó, HNX sẽ áp dụng hạn chế giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

HNX cũng sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Vì sao 23 cổ phiếu trên sàn UpCoM bị đình chỉ giao dịch?,Các cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch có giá bao nhiêu và không có hoạt động giao dịch trong thời gian dài?