Đánh thuế để kiềm chế đầu cơ bất động sản và thúc đẩy phát triển bền vững

Đánh thuế để kiềm chế đầu cơ bất động sản và thúc đẩy phát triển bền vững

Đề xuất áp dụng thuế đất hằng năm và thuế lũy tiến để giảm đầu cơ đất và thúc đẩy phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Các chuyên gia và doanh nghiệp đều đồng ý với biện pháp này.

Đánh thuế để kiềm chế đầu cơ bất động sản và thúc đẩy phát triển bền vững

Áp dụng thuế đất hằng năm và thuế lũy tiến là một biện pháp được đề xuất để giảm đầu cơ đất và thúc đẩy phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Đây là một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp đồng ý tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Chống đầu cơ đất

Chống đầu cơ đất là một vấn đề cấp thiết cần được giải quyết. Hiện nay, việc mua đất với mục đích chờ tăng giá đã trở thành một hành vi đầu cơ phổ biến, làm cho một phần lực lượng sản xuất không hoạt động hiệu quả. Để kiềm chế tình trạng này, nhiều quốc gia đã áp dụng thuế đất để điều chỉnh sự đầu cơ. Ví dụ, ở Australia, mỗi năm người dân phải nộp thuế đất 2%, và giá đất được cơ quan thuế định giá độc lập hàng năm.

Ông Lê Tự Minh, Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư IMG, đã chia sẻ: "Mỗi năm, chúng tôi phải đóng thuế đất 700.000-800.000 đô la khi chưa thực hiện dự án. Năm nay, chính quyền địa phương quyết định tăng mức thuế này lên 4%, rất cao". Theo ông, nếu Việt Nam áp dụng chính sách thuế này, chỉ những người thật sự có ý định làm dự án mới dám giữ đất và phải thực hiện dự án một cách nhanh chóng. Biện pháp này không chỉ giúp kiềm chế đầu cơ đất mà còn mang lại nguồn thu lớn cho Bộ Tài chính.

Luật Đất đai bổ sung và áp dụng mức thuế 2%

Các chuyên gia và doanh nghiệp cũng đề xuất ban soạn thảo Luật Đất đai bổ sung và áp dụng mức thuế 2% thuế đất hằng năm và thuế luỹ tiến khi các khu đất không đưa vào kinh doanh, không sinh lời, tương tự như các quốc gia khác đang thực hiện. Điều này sẽ giúp kiềm chế đầu cơ đất và tạo ra một nguồn thu ổn định cho ngân sách quốc gia.

Trong cuộc trao đổi về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: "Các kiến nghị liên quan đến thuế đối với nhà ở thứ hai hoặc nhiều nhà nhiều đất, đất chậm chưa vào sử dụng..., Bộ Tài chính đã nghiên cứu từ lâu và đang tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là đánh giá tác động của các chính sách thuế". Ông cũng nhấn mạnh rằng mỗi chính sách thuế sẽ có những tác động khác nhau và cần đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo mục tiêu tránh đầu cơ mà vẫn phát triển thị trường bất động sản bền vững.

Tóm lại, áp dụng thuế đất hằng năm và thuế lũy tiến là một biện pháp hiệu quả để kiềm chế đầu cơ đất và thúc đẩy phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Đây là một giải pháp được đề xuất bởi các chuyên gia và doanh nghiệp, và đang được chính phủ nghiên cứu và đánh giá để thực hiện trong tương lai.

[question] Ông Lê Tự Minh đã chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia nào về việc áp dụng thuế đất để điều chỉnh sự đầu cơ đất?,Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ điểm cần được đánh giá khi đưa ra chính sách thuế cho thị trường bất động sản?