Đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD, ngành dệt may Việt Nam hướng đến thế giới

Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu tăng xuất khẩu lên 44 tỷ USD trong năm nay, nhằm xây dựng ngành công nghiệp thời trang vươn tầm quốc tế giai đoạn 2030-2045.

Ngành dệt may Việt Nam đã có một năm thành công trong việc đa dạng hóa thị trường, đối tác khách hàng và mặt hàng xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu của ngành đã đạt 40,3 tỷ USD, tạo ra thặng dư thương mại toàn ngành lên tới 17 tỷ USD. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU vẫn là những thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành dệt may Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu của đối tác, ngành đã chuyển đổi số và xanh hóa trong hoạt động sản xuất.

Theo ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, dù doanh thu năm 2023 giảm khoảng 10% so với năm 2022, nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khách hàng.

Ông cũng cho biết rằng ngành dệt may Việt Nam đã mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới. Trong chiến lược cho năm 2024, ngành dệt may Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng thị trường và phát triển tiêu thụ sản phẩm trong thị trường nội địa.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, cho biết ngành đặt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD trong năm nay, tăng 9,2% so với năm 2023.

Ngành cũng tiếp tục đa dạng hóa thị trường, khách hàng và mặt hàng xuất khẩu. Ông Giang cũng nhấn mạnh rằng Chính phủ và các bộ ngành cần xây dựng quy hoạch vùng để phát triển khu công nghiệp và đầu tư vào các phần cung thiếu hụt của ngành dệt, nhuộm. Theo ông, việc này là cần thiết để ngành dệt may Việt Nam không phải nhập khẩu và để các hiệp định thương mại tự do mang lại hiệu quả. Ông cũng nhấn mạnh rằng xây dựng ngành công nghiệp thời trang là mục tiêu quan trọng của ngành và Chính phủ cần định hướng xuyên suốt cho vấn đề này.

Ngành dệt may Việt Nam đang đặt mục tiêu cao hơn cho năm 2024, với kế hoạch tăng trưởng khoảng 7% so với năm 2023.

Mục tiêu của ngành là tiếp tục mở rộng thị trường, đưa ra các sản phẩm mới và phát triển tiêu thụ trong thị trường nội địa.

Với những nỗ lực và chiến lược đa dạng hóa, ngành dệt may Việt Nam đang hướng đến việc xây dựng ngành công nghiệp thời trang vươn tầm quốc tế trong giai đoạn 2030-2045. Việc này sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ và định hướng từ Chính phủ và các bộ ngành, cũng như sự đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngành dệt may Việt Nam đang tự tin và quyết tâm để trở thành một ngành công nghiệp thời trang đáng chú ý trên thế giới.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam là bao nhiêu trong năm qua?,Ngành dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu bao nhiêu USD trong năm nay?