Đất Xanh Group Hướng Tới Tăng Trưởng 31% Lợi Nhuận, Dự Kiến Cổ Tức 20% Năm 2024

Đất Xanh (DXG) đặt kế hoạch lãi ròng tăng 31%, dự kiến chia cổ tức 20%
Đất Xanh Group đặt mục tiêu tăng trưởng 31% lợi nhuận, dự kiến cổ tức 20% năm 2024

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức, Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đã công bố kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng cho năm 2024.

Mục tiêu đề ra không chỉ thể hiện sự lạc quan của công ty về triển vọng thị trường mà còn cho thấy kế hoạch tăng cường hoạt động mua bán và sáp nhập dự án.

Mục Tiêu Tăng Trưởng 2024

DXG dự kiến đạt doanh thu thuần 3.900 tỷ đồng và lãi ròng 226 tỷ đồng trong năm 2024, tăng lần lượt 5% và 31% so với kết quả năm 2023. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức 20% tính trên mệnh giá cho năm 2024, một động thái thể hiện sự tự tin vào khả năng sinh lời và sự cam kết với cổ đông. Tuy nhiên, DXG không dự kiến chia cổ tức cho năm 2023, cho thấy một chiến lược tài chính cẩn trọng trong bối cảnh thị trường hiện tại.

Chiến Lược Mua Bán và Sáp Nhập

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đất Xanh Group đã lên kế hoạch tìm kiếm và thực hiện các thương vụ mua bán, sáp nhập dự án trong năm 2024. Công ty nhấn mạnh vào việc lựa chọn những dự án có vị trí đẹp, mặt bằng hoàn chỉnh và pháp lý rõ ràng, nhằm chuẩn bị cho chiến lược phát triển trung và dài hạn. Điều này không chỉ cho thấy khả năng tài chính mạnh mẽ của DXG mà còn phản ánh sự linh hoạt và tầm nhìn xa trong việc nắm bắt cơ hội trên thị trường.

Tối Ưu Hóa Nguồn Lực và Phát Triển Vốn

DXG cũng đã thực hiện hai đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2023, bao gồm phát hành 9 triệu cổ phiếu ESOP và gần 102 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm tăng vốn điều lệ của công ty từ hơn 6.307 tỷ đồng lên hơn 7.214 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn báo cáo về việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS). Trong nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực, HĐQT DXG đề xuất cấp vay, bảo lãnh và thực hiện các hợp đồng, giao dịch cho công ty con và các bên liên quan, với giá trị mỗi hạng mục không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản của công ty. Điều này thể hiện sự linh hoạt trong quản lý tài chính và khả năng phản ứng nhanh chóng với các cơ hội phát triển.

Đổi Mới Lãnh Đạo

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024 của DXG cũng thông qua việc đề cử thành viên HĐQT mới, ông Lương Ngọc Huy, sau sự ra đi của ông Lương Trí Thảo. Sự thay đổi trong ban lãnh đạo không chỉ đánh dấu một giai đoạn mới cho DXG mà còn thể hiện cam kết của công ty trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

Với những kế hoạch và chiến lược đã đề ra, Đất Xanh Group không chỉ thể hiện sự tự tin và quyết tâm trong việc vượt qua thách thức của thị trường bất động sản mà còn hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đất Xanh Group đặt kế hoạch doanh thu và lãi ròng cho năm 2024 ở mức bao nhiêu?,Cổ tức năm 2024 của Đất Xanh Group dự kiến sẽ được chi trả ở mức phần trăm nào?