Đau đầu cân đối tài chính cuối năm, doanh nghiệp lùi lịch trả cổ tức

Cuối năm khó xoay sở dòng tiền, nhiều doanh nghiệp lùi lịch chi trả cổ tức cho cổ đông
Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với khó khăn trong việc cân đối tài chính cuối năm, dẫn đến việc lùi lịch trả cổ tức cho cổ đông. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cổ đông.

Cứ đến cuối năm

Các doanh nghiệp lại phải đau đầu trong việc cân đối dòng tiền để thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp, đối tác, khách hàng, cũng như các khoản lương, thưởng cho cán bộ, công nhân viên. Đối với những doanh nghiệp không có dư dả về tài chính, việc xoay sở trở nên không dễ dàng.

Một số doanh nghiệp đã chọn phương án hoãn, lùi lịch chi trả cổ tức cho cổ đông.

CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV)

CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV) là một trong những doanh nghiệp mới nhất thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Lý do cho quyết định này là nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn. CSV cho biết việc tạm ứng cổ tức năm 2023 sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp. Trước đó, CSV đã thông báo trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt, với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/12/2023 và thời gian trả dự kiến là ngày 9/1/2024.

CTCP Bột Giặt Lix (mã LIX)

CTCP Bột Giặt Lix (mã LIX) cũng đã thông báo huỷ ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền, nhằm rà soát lại tình hình hoạt động để đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. LIX đã dời ngày đăng ký cuối cùng từ ngày 22/12/2023 sang ngày 02/1/2024 và ngày thanh toán từ ngày 05/1/2024 sang ngày 18/1/2024. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức vẫn giữ nguyên ở mức 10% bằng tiền.

CTCP Pin Ắc quy miền Nam (mã PAC)

CTCP Pin Ắc quy miền Nam (mã PAC) cũng đã thay đổi thời gian chốt danh sách và trả cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 5% bằng tiền. Ngày chốt danh sách đã được điều chỉnh từ ngày 29/12/2023 sang ngày 1/2/2024 và ngày thanh toán từ ngày 19/1/2024 sang ngày 28/2/2024. Lý do công ty đưa ra là để cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

CTCP Tập đoàn ECI (mã ECI)

CTCP Tập đoàn ECI (mã ECI) cũng vừa thông báo thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 6% bằng tiền. Thời gian thanh toán cổ tức đã được dời từ ngày 18/12/2023 sang ngày 22/1/2024. Danh sách cổ đông đã được chốt vào ngày 4/12/2023. Lý do điều chỉnh là do các khách hàng và đối tác của công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ, do đó công ty chưa có đủ nguồn tiền mặt để thực hiện thanh toán cổ tức trong tháng 12 năm nay.

CTCP FECON (mã FCN)

Trước đó vào cuối tháng 10, CTCP FECON (mã FCN) đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị phê duyệt thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền sang quý 1/2024. Lý giải nguyên nhân kéo dài thời hạn thanh toán cổ tức, FECON cho biết diễn biến của thị trường xây dựng chung không thuận lợi, gây khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối thu chi của doanh nghiệp trong năm 2023.

Vào tháng 4/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của FECON đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Dự kiến FECON sẽ chi trả gần 79 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này cho cổ đông. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán cụ thể.

Nhìn chung, các doanh nghiệp trên không phải là những doanh nghiệp thường xuyên lùi lịch trả cổ tức. Việc lùi lịch trả có thể chỉ mang tính thời điểm. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cổ đông. Nếu tình trạng này lặp lại hoặc kéo dài, cổ đông có thể đặt dấu hỏi về năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao nhiều doanh nghiệp lùi lịch chi trả cổ tức cho cổ đông?,Các công ty nào đã lùi lịch chi trả cổ tức và vì sao?