Đấu giá tài sản: Mức đặt cọc cần quy định khác nhau để tránh thông đồng và 'thổi giá'?

Đấu giá tài sản: Mức đặt cọc cần quy định khác nhau để tránh thông đồng và 'thổi giá'?

Đấu giá tài sản: Mức đặt cọc cần quy định khác nhau để tránh thông đồng và 'thổi giá'?

Đấu giá tài sản là một hoạt động quan trọng trong việc chuyển nhượng tài sản và tạo ra giá trị kinh tế.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đang tiến hành sửa đổi và bổ sung Luật Đấu giá tài sản. Trong quá trình này, một số vấn đề đáng chú ý đã được đề cập, như mức đặt cọc và việc tránh thông đồng và "thổi giá" trong quá trình đấu giá.

Mức đặt cọc trong đấu giá tài sản là một yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá.

Đại biểu Quốc hội đã đề xuất rằng mức đặt cọc cần được quy định khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản. Đặc biệt, đối với những tài sản có ảnh hưởng lớn như tài chính và đất đai, mức đặt cọc phải từ 20-30%. Điều này nhằm tránh việc bỏ cọc sau khi đã đẩy giá lên, tạo ra tín hiệu sai lệch cho thị trường.

Việc quy định mức đặt cọc khác nhau cho từng loại tài sản là cần thiết để đảm bảo tính công bằng và tránh thông đồng trong quá trình đấu giá.

Đại biểu Quốc hội lưu ý rằng việc đặt cọc quá thấp có thể dẫn đến việc thông đồng và "thổi giá" trong quá trình đấu giá. Đặc biệt, trong vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm, giá đất đã bị thổi giá lên nhiều lần, gây nguy cơ bong bóng và đổ vỡ thị trường. Do đó, việc quy định mức đặt cọc từ 20-30% cho tài sản có ảnh hưởng lớn là cần thiết để hạn chế tình trạng này.

Ngoài ra, để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đấu giá, cần quy định rõ mức giá tối đa mà người tham gia đấu giá có thể đặt. Điều này giúp ngăn chặn việc thông đồng và "thổi giá" từ phía các cá nhân và tổ chức tham gia đấu giá. Ngoài ra, việc đấu giá qua mạng cũng được đề xuất như một hình thức đấu thầu để giảm thiểu tình trạng thông đồng và tăng tính minh bạch trong quá trình đấu giá.

Mức đặt cọc trong đấu giá tài sản là một vấn đề quan trọng và cần được quy định một cách cụ thể và công bằng.

Để đảm bảo tính minh bạch và tránh thông đồng và "thổi giá", việc quy định mức đặt cọc từ 20-30% cho tài sản có ảnh hưởng lớn như tài chính và đất đai là cần thiết. Đây là một bước quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản và tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng và minh bạch.

[question] Mục tiêu chính của việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản là gì?,Tại sao mức cọc của các tài sản khác nhau cần quy định khác nhau?