Đấu thầu 36 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam: Đáp ứng nhu cầu của người dân

Đấu thầu 36 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam: Đáp ứng nhu cầu của người dân

Bộ Giao thông vận tải đã quyết định phê duyệt mạng lưới trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Việc đấu thầu 36 trạm dừng nghỉ này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trên cao tốc.

Sắp đấu thầu 36 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam: Đáp ứng nhu cầu của người dân

Theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), mạng lưới trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã được phê duyệt. Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam có chiều dài 2.063km, đi qua 32 tỉnh, thành phố và sẽ có tổng cộng 36 trạm dừng nghỉ.

Việc đấu thầu 36 trạm dừng nghỉ này nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trên cao tốc.

Hiện tại, trong số 36 trạm dừng nghỉ này, chỉ có 7 trạm đã đưa vào khai thác, 2 trạm đang đầu tư và 27 trạm còn lại chưa có nhà đầu tư.

Bộ GTVT đã giao cho các Ban quản lý dự án của bộ và Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để lập danh mục dự án và lựa chọn nhà đầu tư để triển khai các trạm dừng nghỉ theo quy hoạch đã được xác định trước đó.

Ông/Bà [Name] - [Position] của Bộ GTVT cho biết: "Việc lựa chọn nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu khai thác đồng bộ với cao tốc Bắc - Nam đưa vào khai thác".

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, các đơn vị được giao lập danh mục dự án trạm dừng nghỉ cần phối hợp với địa phương nơi đặt trạm để khảo sát, xác định quy mô và các hạng mục công trình.

Các trạm dừng nghỉ tại đầu tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành (tại Km12+00) và 2 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Km 36 và 96) sẽ được chuyển thành điểm dừng xe. Tuy nhiên, trong tương lai, các vị trí này có thể chuyển thành trạm dừng nghỉ nếu nhu cầu tăng để đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Đối với các trạm dừng nghỉ đã và đang đầu tư đưa vào sử dụng, Bộ GTVT quyết định giữ nguyên hiện trạng. Trong quá trình khai thác, nếu cần điều chỉnh quy mô theo nhu cầu sử dụng, chủ đầu tư sẽ báo cáo cấp thẩm quyền để được quyết định.

Việc đấu thầu 36 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam sẽ được tiến hành thông qua quy trình đấu thầu rộng rãi để tìm nhà đầu tư xã hội hoá. Trước mắt, các đơn vị sẽ kêu gọi đầu tư cho 8 trạm dừng nghỉ trên các dự án cao tốc thành phần thuộc giai đoạn 1 đã và sắp đưa vào sử dụng. Dự kiến, quá trình lựa chọn nhà đầu tư sẽ kéo dài từ 3 - 5 tháng, sau đó nhà đầu tư sẽ hoàn thiện thủ tục và thực hiện đầu tư.

Các trạm dừng nghỉ còn lại trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 sẽ được mời gọi đầu tư và đưa vào sử dụng cùng thời điểm với việc khánh thành cao tốc vào năm 2025.

Bất cập về thiếu trạm dừng nghỉ trên một số tuyến cao tốc đã đưa vào sử dụng gần đây đã gây khó khăn cho người dân. Việc triển khai đấu thầu 36 trạm dừng nghỉ này sẽ giúp khắc phục tình trạng trên và đảm bảo các dịch vụ tiện ích cho người dân khi sử dụng cao tốc.

Bộ GTVT nhận thức được bất cập này và cho rằng, các trạm dừng nghỉ là nơi kinh doanh dịch vụ, nên cần kêu gọi xã hội hoá đầu tư để không sử dụng vốn dự án. Tuy nhiên, do giai đoạn trước quy định còn thiếu và bất cập, việc triển khai kêu gọi đầu tư trạm dừng nghỉ gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, chưa kịp theo tiến độ đưa cao tốc vào khai thác.

[question] Bộ GTVT đã phê duyệt mạng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông với bao nhiêu trạm dừng nghỉ?,Các đơn vị của Bộ GTVT sẽ lựa chọn nhà đầu tư cho các trạm dừng nghỉ chưa được đầu tư thông qua phương thức nào?