Đấu tranh chống tham nhũng: Khắc phục bất cập và tăng cường phòng ngừa

Báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ cho thấy tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, chứng khoán và ngân hàng. Cần khắc phục những bất cập và tăng cường các biện pháp phòng ngừa để đẩy lùi tham nhũng và tiêu cực.

Khắc phục những bất cập, sơ hở để tham nhũng, tiêu cực

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 21/11, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã trình bày những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong năm vừa qua. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra rằng tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, đấu thầu, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động ngân hàng, đăng kiểm, y tế... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tình trạng tham nhũng trong năm 2023

Theo báo cáo, trong năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã tiến hành kiểm tra tại 12.029 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch và phát hiện 185 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm. Đồng thời, đã tiến hành 7.072 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ và phát hiện 331 vụ việc và 624 người vi phạm. Trong đó, đã xử lý hành chính 246 người, chuyển xử lý hình sự 2 người và kiến nghị thu hồi 45,2 tỷ đồng, đã thu hồi được 37,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.211 cơ quan, tổ chức, đơn vị và phát hiện 938 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Trong số đó, có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với số tiền 93 triệu đồng.

Để kiểm soát tài sản và thu nhập của người có chức vụ, đã xác minh tài sản và thu nhập của 13.093 người. Trong số đó, 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản.

Trách nhiệm của người đứng đầu

Báo cáo cũng đề cập đến trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Trong năm 2023, đã kết luận 55 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Ngoài ra, 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm và 42 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm.

Khắc phục bất cập và tăng cường phòng ngừa

Báo cáo cũng chỉ ra rằng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế để PCTN vẫn còn hạn chế. Một số lĩnh vực như đất đai, đấu giá, đấu thầu, định giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp cần được sửa đổi, bổ sung để khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực. Cần cải cách thủ tục hành chính, mở rộng ứng dụng khoa học trong quản lý và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, cần tăng cường công khai thông tin và truyền thông về kết quả phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Chú trọng đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng, xuyên tạc về tình hình và công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác PCTN, tiêu cực cần được phát huy.

Tuy nhiên, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức mà còn đòi hỏi sự tham gia và nhận thức của toàn dân. Cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, cần xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước.

Tổng kết

Báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2023. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, chứng khoán và ng

Nguồn: Báo CafeF

[question] Những lĩnh vực nào gây hậu quả nghiêm trọng do tham nhũng theo báo cáo?,Năm 2024, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai công tác gì để phòng chống tham nhũng?