Đầu tư công: Động lực quan trọng để phục hồi kinh tế Việt Nam

Đầu tư công: Động lực quan trọng để phục hồi kinh tế Việt Nam

Giám đốc quốc gia của ADB, ông Shantanu Chakraborty, nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư công trong việc phục hồi kinh tế Việt Nam, cùng với tiêu dùng trong nước mạnh và mức lạm phát ổn định.

Đầu tư công: Động lực quan trọng để phục hồi kinh tế Việt Nam

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư công trong việc phục hồi kinh tế của Việt Nam. Ông cho biết rằng mặc dù tăng trưởng kinh tế đã chậm lại trong nửa đầu năm 2023, ADB vẫn lạc quan rằng Việt Nam có thể đạt được mức tăng trưởng cả năm là 5,8% trong năm 2023.

Đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng để tạo động lực cho phục hồi kinh tế

Ông Chakraborty cho rằng việc duy trì động lực đầu tư công sẽ giúp phục hồi các hoạt động kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập, từ đó thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

Việt Nam cần duy trì động lực đầu tư công để phục hồi kinh tế

Mặc dù kinh tế toàn cầu đang đi xuống, ông Chakraborty tin rằng Việt Nam có khả năng kiểm soát lạm phát trong năm 2023. Ông cho biết rằng các chính sách tiền tệ và tài chính mà Chính phủ đã triển khai đã tạo thuận lợi cho việc kiểm soát lạm phát. Dự báo hiện tại của ADB là lạm phát ở mức 3,8% trong năm 2023 và 4% trong năm 2024.

Tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đầu tư công được xem là những động lực chính để tăng trưởng kinh tế trong năm 2024

Ông Chakraborty đồng ý với quan điểm này và nhấn mạnh rằng đầu tư công là yếu tố hàng đầu. Hiện đã có khoảng 30 tỷ USD đầu tư công được lên kế hoạch, nhưng cần tăng cường nỗ lực để thúc đẩy việc chi tiêu số tiền này. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu thị trường, tạo thêm việc làm và tăng cường hoạt động kinh tế nói chung.

Việt Nam cần tìm kiếm thị trường ngách mới và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu

Việc các đối tác thương mại chính của Việt Nam duy trì lãi suất cao đã làm giảm nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam. Để giữ vững vị thế thương mại trước những cơn gió ngược, Việt Nam cần tìm kiếm thị trường ngách mới và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu. Việt Nam cũng cần cải thiện năng lực cạnh tranh thông qua việc tiết giảm cơ cấu chi phí và thu hút các nhà đầu tư tư nhân.

Việt Nam có dư địa tài chính lớn cho đầu tư công

Tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam vẫn tương đối ổn định trong những năm qua. Ông Chakraborty tin rằng điều này sẽ tạo dư địa tài chính lớn cho đầu tư công trong nước. Ông đề xuất chính phủ xúc tiến cắt giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) và giãn nợ đến cuối năm 2024 để phục hồi tiêu dùng trong nước.

Tóm lại, đầu tư công, cùng với tiêu dùng trong nước mạnh và mức lạm phát ổn định, là những yếu tố quan trọng để phục hồi kinh tế Việt Nam. Việc duy trì động lực đầu tư công sẽ giúp tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Đồng thời, Việt Nam cần tìm kiếm thị trường ngách mới và đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu để tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

[question] Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã giảm xuống mức nào trong nửa đầu năm 2023?,Ông Shantanu Chakraborty cho rằng Việt Nam cần tìm kiếm thị trường ngách mới để tăng cường sức cạnh tranh. Bạn nghĩ điều này có khả thi không?