Đầu tư công: Động lực tăng trưởng kinh tế và giải pháp tăng cường giải ngân

Đầu tư công: Động lực tăng trưởng kinh tế và giải pháp tăng cường giải ngân

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì động lực tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì động lực tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Trước tình hình hậu COVID-19 và nhiều biến động thị trường, việc đầu tư từ các nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) bị hạn chế đã khiến đầu tư công trở thành nguồn lực bổ sung quan trọng nhất để duy trì đà tăng trưởng kinh tế.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm không chỉ đảm bảo hiệu quả đầu tư mà còn tạo cơ hội đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Điều này không chỉ đảm bảo hoàn thành dự án đầu tư mà còn tạo tác động lan toả với các đầu tư xã hội "ăn theo" đầu tư công. Thay vì chỉ phát triển các dự án kinh tế - xã hội riêng lẻ của mỗi địa phương, cần ưu tiên các dự án trọng điểm, liên địa phương thuộc các tiểu vùng hoặc cả vùng.

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ đã chủ trương đầu tư công làm "vốn mồi" cho các nguồn lực xã hội khác cùng tham gia.

Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt đúng kế hoạch. Trong 9 tháng năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt 51,38% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2022 (46,7%). Tuy nhiên, vẫn còn một khối lượng lớn khoảng 40% kế hoạch vốn 2023 cần thực hiện để đạt được mục tiêu tại Chỉ thị 08 của Thủ tướng.

Việc giải ngân vốn đầu tư công chậm chủ yếu do chất lượng kế hoạch và công tác chuẩn bị dự án chưa sát với khả năng thực hiện. Công tác lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, năng lực về thẩm định, kiểm tra, giám sát, thi công còn hạn chế. Năng lực của ban quản lý dự án, cán bộ làm công tác đầu tư tại các cấp cũng còn hạn chế. Ngoài ra, lạm phát, giá nguyên liệu và thiết bị xây dựng cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án.

Để tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, cần có những giải pháp thích hợp.

Các bộ, ngành và địa phương cần linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần rà soát và cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn. Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo giải ngân đúng kế hoạch.

Đồng thời, cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách và quy định pháp luật về đầu tư công và các luật pháp có liên quan. Cần tăng cường công tác lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện các thủ tục đầu tư và năng lực về thẩm định, kiểm tra, giám sát, thi công. Cần tập trung chỉ đạo xử lý các vướng mắc, bất cập trong triển khai dự án đầu tư công và đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng quy định.

Để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, cần có sự đồng lòng và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương. Cần giao từng đầu việc cụ thể cho mỗi sở, ban, ngành, chủ đầu tư và ban quản lý dự án để chịu trách nhiệm tiến độ cam kết. Đồng thời, cần tiếp tục tuyên truyền, động viên và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện dự án đầu tư công.

Việc tăng cường giải ngân vốn đầu tư công sẽ đóng góp tích cực vào việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Cần thực hiện các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để đạt được mục tiêu giải ngân đúng kế hoạch và đẩy mạnh phát triển kinh tế của đất nước.

[question] Đầu tư công có vai trò gì trong việc duy trì động lực tăng trưởng kinh tế?,Tại sao việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt đúng kế hoạch?
4 Lượt thích

Đầu tư công rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cần phải tăng cường giải ngân một cách hiệu quả để thực hiện các dự án quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Việc đầu tư công cần được thực hiện một cách bền vững và có chiến lược. Điều này sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp vào sự phát triển của quốc gia.

Tôi tin rằng đầu tư công đúng cách sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế và xã hội. Hãy cùng nhau đặt nền móng cho tương lai thịnh vượng của Việt Nam.

Chính phủ cần tập trung vào việc quản lý và thúc đẩy các dự án đầu tư công để tạo ra nhiều cơ hội việc làm và đánh thức tiềm năng tăng trưởng kinh tế.