Đầu tư công giảm 12.000 dự án trong 5 năm: Mục tiêu và triển vọng năm 2024

5 năm cắt giảm 12.000 dự án đầu tư công
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã cắt giảm 12.000 dự án đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn đặt mục tiêu tăng cường đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng quan trọng.

Đầu tư công tiếp tục là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng quốc gia.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã cắt giảm khoảng 12.000 dự án sử dụng ngân sách trung ương, giảm số dự án xuống dưới 5.000. Tuy nhiên, năm 2024, Bộ KH&ĐT vẫn đặt mục tiêu tăng cường đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng quan trọng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ KH&ĐT đã diễn ra tại Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC Hòa Lạc) vào ngày 11/1. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tham dự hội nghị này.

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng năm 2024 đặt ra nhiều nhiệm vụ khó khăn, nặng nề và quan trọng đối với toàn ngành. Để đạt được những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, cần có sự tham mưu trí tuệ và đột phá trong phấn đấu thực hiện.

Mục tiêu đầu tư công năm 2024

Bộ KH&ĐT đã đặt mục tiêu tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng giao. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026-2030, gắn với các nghị quyết của Bộ Chính trị, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và địa phương.

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cho biết rằng đầu tư tư nhân dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2024. Do đó, đầu tư công vẫn được coi là động lực quan trọng để hỗ trợ phát triển nhiều ngành, lĩnh vực. Bộ đã nỗ lực khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, chia cắt, lợi ích cục bộ để tập trung nguồn lực đầu tư vào các công trình, dự án lớn như đường cao tốc, liên vùng, ven biển, nhằm đạt được đột phá trong phát triển hạ tầng của đất nước và các địa phương.

Triển vọng và mục tiêu cho tương lai

Giai đoạn 2026-2030, Bộ KH&ĐT đặt mục tiêu ưu tiên nguồn lực để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, bao gồm việc xây dựng ít nhất 5.000 km đường cao tốc, phát triển hạ tầng đường sắt (đặc biệt là triển khai dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam), hệ thống cảng biển, và các tuyến kết nối để hoàn thiện mạng lưới vận tải đa phương thức và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng đặt mục tiêu hoàn thành và trình phê duyệt 5 quy hoạch vùng còn lại trong quý I năm 2024. Đối với khu vực doanh nghiệp, Bộ KH&ĐT sẽ nắm bắt phản ánh để tham mưu và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp lớn, đầu đàn, và doanh nghiệp tư nhân vươn ra thế giới, đầu tư ra nước ngoài.

Năm 2024 cũng là thời điểm Bộ KH&ĐT định hướng tập trung nghiên cứu và xây dựng đề án Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư. Mục tiêu là tận dụng xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư toàn cầu, đón đầu dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia và nhà đầu tư chiến lược trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển.

Cuối cùng, Bộ KH&ĐT cũng sẽ phát huy vai trò của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và các trung tâm ở các vùng, địa phương để thúc đẩy xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trong nước. Đồng thời, sẽ tập trung vào một số ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế và có thể tận dụng để đi tắt đón đầu xu thế phát triển của thế giới, cũng như hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong

Nguồn: Báo CafeF

[question] Trong giai đoạn 2016-2020, có bao nhiêu dự án đầu tư công sử dụng ngân sách trung ương đã bị cắt giảm?,Bộ Kế hoạch và Đầu tư công đặt mục tiêu gì trong giai đoạn 2026-2030?