Đầu tư công vượt mong đợi, giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất trong 9 tháng

Đầu tư công vượt mong đợi, giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất trong 9 tháng

Đầu tư công vượt mong đợi, giải ngân đạt tỷ lệ cao nhất trong 9 tháng

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 30/9, Thứ trưởng Kế hoạch Đầu tư Trần Quốc Phương đã thông báo về những tin mừng liên quan đến đầu tư công.

Tăng trưởng quý III vượt mong đợi

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý III đạt 5,33%, vượt khỏi dự đoán trước đó và góp phần vào tăng trưởng tổng thể trong 9 tháng đạt 4,24%. Ông cho biết: "Trong 9 tháng qua, rất đáng mừng là tăng trưởng quý III đạt 5,33% - vượt khỏi những mong đợi trước đây của chúng tôi, đóng góp vào tăng trưởng 9 tháng là 4,24%".

Tăng trưởng cao so với quốc tế và khu vực

Việt Nam đã đạt tăng trưởng cao so với các nước trong khu vực và quốc tế. So với các nước châu Á như Malaysia, Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc, Việt Nam có tăng trưởng cao hơn. Thậm chí, tăng trưởng của Việt Nam còn vượt trội hơn cả các nước châu Âu như Anh, Pháp và Mỹ.

Đầu tư công vượt mong đợi

Trong bối cảnh khó khăn của thị trường xuất khẩu và tiêu dùng, đầu tư công đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết: "Đối với đầu tư công 9 tháng, chưa năm nào vượt qua 50% cả. Năm nay đã vượt qua, đây là điều rất vui". Tỷ lệ giải ngân đầu tư công trong 9 tháng đạt 51,38%, là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Ông cũng nhấn mạnh: "Năm 2023 không giống các năm khác là năm nay dư liệu vốn cực nhiều mà chúng ta đạt tỷ lệ cao như vậy, đó là điều rất tốt. Số tiền tuyệt đối mà chúng ta giải ngân cao hơn năm ngoái là hơn 110 nghìn tỷ đồng, đây là con số rất lớn".

Triển vọng phát triển kinh tế

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn trong xuất khẩu và nhập khẩu, Việt Nam vẫn có triển vọng phát triển kinh tế tích cực. Xu thế phát triển kinh tế của Việt Nam trong tháng sau được dự báo sẽ tiến bộ hơn tháng trước. Điều này cho thấy sự khả năng thích ứng và phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh khó khăn của thị trường quốc tế.

Đầu tư công là động lực quan trọng

Đầu tư công tiếp tục được xem là động lực quan trọng và được xã hội quan tâm. Việc đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất trong 9 tháng cho thấy sự quan trọng của đầu tư công trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là một tín hiệu tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Tổng kết

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam vượt mong đợi trong quý III và trong 9 tháng đầu năm. Đầu tư công đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và đã vượt qua tỷ lệ giải ngân cao nhất trong 9 tháng từ trước đến nay. Mặc dù đối mặt với khó khăn trong xuất khẩu và nhập khẩu, triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam vẫn được dự báo tích cực. Đầu tư công tiếp tục được xem là động lực quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước.

[question] Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong quý III đạt bao nhiêu?,Tại sao việc tăng cường đầu tư công rất quan trọng?