Đầu tư - Động lực lớn nhất để tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Đầu tư - Động lực lớn nhất để tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Đầu tư được xem là động lực chính để tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong bối cảnh các ngành công nghiệp và dịch vụ đang gặp khó khăn. Các biện pháp thúc đẩy đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công được đặt lên hàng đầu.

Động lực tăng trưởng chính của kinh tế Việt Nam hiện nay là đầu tư.

Trong bối cảnh các ngành công nghiệp và dịch vụ đang đối mặt với nhiều khó khăn, đầu tư mới sẽ tạo ra năng lực sản xuất mới và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế không chỉ trong năm nay mà còn trong các năm tới.

Tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023 đang gặp nhiều khó khăn từ các yếu tố khách quan và chủ quan.

Các chỉ số về tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ đều cho thấy sự chậm lại. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2023. Tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp cũng đang thấp hơn chỉ số giá trị tăng thêm toàn ngành. Khu vực dịch vụ cũng đối mặt với sự giảm dần trong tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.

Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đầu tư mới là động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam hiện tại.

Ông cho biết rằng trong những năm trước, tốc độ tăng trưởng tổng vốn đầu tư toàn xã hội thường ở mức khoảng 10%, trong đó đầu tư tư nhân chiếm khoảng 12-13%, FDI chiếm khoảng 9-10%, và đầu tư Nhà nước chiếm khoảng 5-6%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đầu tư tư nhân đã giảm mạnh trong năm 2023, trong khi đầu tư Nhà nước tăng mạnh.

Ông cũng nhấn mạnh rằng giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước, nhưng cần phải xem xét xem liệu đó có phải là giải ngân vào sản xuất, đầu tư mới hay chỉ là vốn góp, mua cổ phần.

Để thúc đẩy động lực tăng trưởng, cần tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư và giải ngân nhanh chóng vốn đầu tư công. Các quyết định đầu tư cần ưu tiên cho các dự án có ý nghĩa thúc đẩy và kéo theo đầu tư tư nhân. Đồng thời, cần thu hút các dự án đầu tư mới và mở rộng để tạo ra năng lực sản xuất mới.

TS. Nguyễn Đình Cung cũng nhấn mạnh về việc cắt giảm các quy định tạo ra rào cản cho doanh nghiệp. Ông cho rằng cần có sự hỗ trợ từ Nhà nước để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Ông đề cập đến việc cắt quy trình kiểm tra trong ngành thực phẩm như một ví dụ về việc thay đổi cả một ngành và cắt giảm thủ tục hành chính. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân trong nước, trong việc tạo ra động lực tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế.

Trong tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam, đầu tư được xem là động lực lớn nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Để đạt được mục tiêu này, cần tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư và giải ngân nhanh chóng vốn đầu tư công, ưu tiên cho các dự án có ý nghĩa thúc đẩy và kéo theo đầu tư tư nhân. Đồng thời, cần cắt giảm các quy định tạo rào cản cho doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư mới và mở rộng. Chỉ khi đạt được sự phục hồi và tăng trưởng của đầu tư, kinh tế Việt Nam mới có thể phục hồi và phát triển mạnh mẽ.

[question] Đầu tư được xem là động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Đình Cung đã đề cập đến những giải pháp nào để thúc đẩy đầu tư?,Ông Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh về tầm quan trọng của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam. Tại sao sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp lại là động lực tăng trưởng cao bền vững cho nền kinh tế?