Đầu tư ESG tại Việt Nam: Tiềm năng và thách thức

Đầu tư ESG tại Việt Nam: Tiềm năng và thách thức

Đầu tư ESG tại Việt Nam: Tiềm năng và thách thức

Tiềm năng của đầu tư ESG tại Việt Nam

Đầu tư ESG, tức đầu tư tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu của UOB, có đến 87% người tiêu dùng Việt Nam tin rằng đầu tư bền vững sẽ phổ biến hơn trong 3 đến 5 năm tới. Điều này cho thấy tiềm năng lớn của thị trường đầu tư ESG tại Việt Nam.

Thách thức khi đầu tư ESG tại Việt Nam

Tuy nhiên, đầu tư ESG tại Việt Nam cũng đối mặt với một số thách thức. Thứ nhất, phần lớn các công ty trên thị trường vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của áp dụng thực hành tốt ESG trong hoạt động kinh doanh. Điều này dẫn đến việc chưa đầu tư đúng mực nguồn lực cho ESG. Thứ hai, nguồn thông tin và dữ liệu về ESG của các doanh nghiệp còn hạn chế và chưa đồng bộ. Các công ty hiện tại vẫn chưa cởi mở trong việc chia sẻ thông tin về thực hành ESG, gây khó khăn trong việc đánh giá ESG.

Ông Trương Minh Hùng, Giám đốc Bộ phận ESG của UOB Asset Management (UOBAM) Việt Nam, cho biết công ty đã đối mặt với những khó khăn này như thế nào. UOBAM đã đẩy mạnh hoạt động đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua nhiều kênh đối thoại, bao gồm trực tiếp với các công ty và thông qua các kênh môi giới như công ty chứng khoán. Họ cũng tận dụng vai trò cổ đông tại các doanh nghiệp để tìm hiểu và thúc đẩy thực hành ESG của doanh nghiệp.

Tiềm năng và giải pháp để thúc đẩy đầu tư ESG tại Việt Nam

Mặc dù đầu tư ESG tại Việt Nam đang đối mặt với một số thách thức, nhưng tiềm năng của thị trường này là rất lớn. Để thúc đẩy sự phát triển của đầu tư ESG tại Việt Nam, cần có sự hợp tác mạnh mẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các công ty quản lý quỹ và các doanh nghiệp trên thị trường.

Các tổ chức quản lý cần thúc đẩy công bố thông tin về ESG bằng cách quy định rõ ràng và cụ thể hơn về các nội dung ESG mà doanh nghiệp cần công bố và cần có cơ chế giám sát để đảm bảo tuân thủ. Điều này sẽ giúp các quỹ đầu tư có nguồn dữ liệu ESG đầy đủ và uy tín trong việc xây dựng các sản phẩm đầu tư ESG.

Ngoài ra, các cơ quan quản lý, công ty quản lý quỹ và các đơn vị tư vấn cần có thêm nhiều hoạt động để gia tăng nhận thức của doanh nghiệp về lợi ích của việc tích hợp ESG vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các quỹ đầu tư để đạt hiệu quả cao hơn trong hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp.

Chiến lược tăng trưởng của UOB Asset Management

UOB Asset Management luôn mong muốn đem đến những sản phẩm và giải pháp đầu tư bền vững và mang tính đột phá cho các nhà đầu tư tại Việt Nam. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục giới thiệu đến các nhà đầu tư những sản phẩm đầu tư bền vững mở rộng sang các loại hình tài sản khác bên cạnh cổ phiếu để đa dạng hóa lựa chọn cho các nhà đầu tư.

Công ty cũng đang mở rộng thêm các kênh phân phối và sẽ giới thiệu ứng dụng số để các nhà đầu tư thuận tiện hơn trong việc tiếp cận và giao dịch các sản phẩm đầu tư của chúng tôi. Ngoài ra, công ty cũng thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường, hiệu suất đầu tư của quỹ đến nhà đầu tư. Tất cả những điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có trải nghiệm tốt hơn trong quá trình đầu tư của mình.

VNIndex 1,220.43 2.87 0.24%
HNX 241.31 1.96 0.81%
UPCOM 90.88 0.67 0.74%
[question] Quỹ United ESG Việt Nam (UVEEF) của UOB Asset Management áp dụng tiêu chuẩn ESG như thế nào để đánh giá cổ phiếu?,Ông Trương Minh Hùng nhận định như thế nào về tiềm năng thị trường đầu tư ESG tại Việt Nam và những giải pháp để thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường này?