Đầu tư hàng tỷ đồng vào các dự án giao thông quan trọng

Dành 57.735 tỷ đồng cho các dự án giao thông trọng điểm
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp để thảo luận về việc đầu tư vào các dự án giao thông trọng điểm. Tổng số tiền dự kiến là 57.735 tỷ đồng cho 50 dự án thuộc 5 ngành.

Đầu tư vào các dự án giao thông quan trọng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam.

Sáng ngày 17/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên họp để thảo luận về việc đầu tư vào các dự án giao thông trọng điểm. Phiên họp này nhằm tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về các nội dung liên quan đến Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV.

Trong phiên họp, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, đã báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam. Ông Mạnh cho biết, đã có 42 đại biểu Quốc hội phát biểu về nội dung này trong buổi thảo luận ngày 16/1.

Tính cấp bách của các dự án khi bố trí từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ông Mạnh lý giải rằng, Chính phủ đã đề xuất tập trung bố trí 57.735 tỷ đồng cho 50 dự án thuộc 5 ngành trong tổng số 63.725 tỷ đồng được bố trí cho các dự án giao thông trọng điểm. Danh mục các dự án này đã được Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương rà soát kỹ lưỡng về tính cần thiết, cấp thiết và đã được Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị.

Tuy nhiên, Quốc hội chưa quyết định phân bổ cụ thể số vốn 30.568 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư. Chính phủ sẽ báo cáo để Quốc hội quyết định việc dành số vốn này cho 17 dự án. Các bộ, ngành và địa phương sẽ hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án và khi đủ thủ tục, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Một trong những dự án được đề cập trong phiên họp là dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Lê Quang Mạnh cho biết, đã có ý kiến đề nghị báo cáo, thuyết minh rõ hơn về sự cần thiết đầu tư, tính hợp lý, cơ sở lựa chọn phương án cấp điện cho Côn Đảo. Ý kiến khác đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của phương án sử dụng, đảm bảo đúng quy định về đánh giá tác động môi trường và đồng bộ với quy hoạch cảng biển quốc tế Trần Đề, luồng hàng hải Định An. Các ý kiến này đã được thể hiện trong dự thảo nghị quyết và yêu cầu Chính phủ cam kết lựa chọn phương án cấp điện từ lưới điện quốc gia để đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, giá thành và chi phí hợp lý; đồng thời đảm bảo đúng quy định về đánh giá tác động môi trường và đồng bộ với quy hoạch.

Các đại biểu Quốc hội đã đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư công để tránh lãng phí, tốn kém và phát sinh nhiều vấn đề. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến này và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ vốn và kế hoạch đầu tư công hằng năm theo Luật Đầu tư công để đảm bảo tính tiết kiệm và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã phát biểu tại phiên họp và đề nghị rà soát báo cáo một cách ngắn gọn khi trình Quốc hội. Ông cũng nhấn mạnh rằng tất cả các dự án này đều quan trọng và cấp bách. Dự án nào đã đủ thủ tục thì sẽ được thực hiện theo quy trình, còn dự án nào đang trong quá trình chuẩn bị thì Quốc hội sẽ ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và quyết định để đảm bảo tính linh hoạt và nhanh nhạy.

Trong quá trình thảo luận, cũng có ý kiến đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến này và yêu cầu các cơ quan có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Cuối phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các

Nguồn: Báo CafeF

[question] Có bao nhiêu dự án giao thông trọng điểm được đề xuất để bố trí kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022?,Quốc hội đã quyết định phân bổ cụ thể số vốn dự kiến cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư chưa?