Đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng vào tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng vào tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng

Tăng cường hạ tầng giao thông là một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh Lạng Sơn.

Vì vậy, dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã được UBND tỉnh thông qua với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng giao thông của tỉnh.

Tổng chiều dài của dự án là khoảng 59,87km, bao gồm tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và tuyến kết nối Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Cốc Nam.

Tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài khoảng 43,43km, trong khi tuyến kết nối Cửa khẩu Tân Thanh và Cửa khẩu Cốc Nam có chiều dài khoảng 16,44km.

UBND tỉnh Lạng Sơn đã gửi công văn số 1763/UBND – KT đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải để đề xuất phương án đầu tư dự án theo hình thức BOT. Địa phương này đã cam kết không tách đoạn tuyến nối từ cửa khẩu Hữu Nghị đi cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam thành dự án độc lập. Đồng thời, UBND tỉnh cũng cam kết giữ nguyên danh mục dự án đã báo cáo Quốc hội và áp dụng cơ chế đặc thù đối với các dự án sử dụng nguồn vốn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Vào tháng 8/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn đã gửi công văn số 1054/UBND- KT đến Thủ tướng Chính phủ để đề nghị điều chỉnh phương án đầu tư và hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương đối với dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Do thời gian thu phí dài và khó khăn trong việc bố trí ngân sách địa phương, UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất tách đoạn tuyến từ Hữu Nghị đi Tân Thanh - Cốc Nam thành một dự án độc lập sử dụng vốn đầu tư công. Đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ tiếp tục thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Lạng Sơn đã nhận được ý kiến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã ban hành công văn số 1458/UBND-KT ngày 19/10/2023. Theo đó, UBND tỉnh cam kết giữ nguyên danh mục dự án và thực hiện một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số Luật liên quan đến đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Ngày 4/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ký Quyết định số 2014/QĐ – UBND về việc phê duyệt dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT. Dự án này sẽ được triển khai với tổng mức đầu tư là 11.179 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư sẽ huy động 6.179 tỷ đồng (chiếm 55,27% tổng mức đầu tư) và vốn nhà nước trong dự án PPP là khoảng 5.000 tỷ đồng (chiếm 44,73% tổng mức đầu tư).

Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ có quy mô 6 làn xe trong giai đoạn hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 32,25m.

Trong giai đoạn phân kỳ, dự án sẽ được đầu tư với quy mô 4 làn xe và bề rộng nền đường 17m.

Tuyến kết nối cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Cốc Nam sẽ có quy mô 4 làn xe trong giai đoạn hoàn chỉnh, với nền đường rộng 22m.

Trong giai đoạn phân kỳ, dự án sẽ được đầu tư với quy mô 2 làn xe và bề rộng nền đường 14,5m.

Dự án dự kiến sẽ hoàn vốn bằng thu phí kín trên toàn tuyến cao tốc. Giá vé sẽ được thu phí kín, với mức giá khởi điểm từ 2.100 - 8.100 đồng/km cho 5 nhóm phương tiện khác nhau. Mức giá vé sẽ được điều chỉnh tăng 15% mỗi 3 năm. Dự kiến thời gian thu phí và hoàn vốn sẽ kéo dài khoảng 29 năm 6 tháng.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tổng mức đầu tư của dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng là bao nhiêu?,Dự án này sẽ được đầu tư theo hình thức nào?