Đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng cho 2 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh

Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất và Gò Quao-Vĩnh Thuận trên tuyến đường Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao mạng lưới giao thông và phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu.

Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất và Gò Quao-Vĩnh Thuận trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Dự án này nhằm nâng cao mạng lưới giao thông và phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu.

Chi tiết theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, tổng chiều dài của dự án là gần 52 km.

Trong đó, đoạn qua tỉnh Kiên Giang có chiều dài hơn 45 km, còn đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6 km.

Đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất có chiều dài hơn 11 km, với điểm đầu thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, và điểm cuối thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Trong khi đó, đoạn Gò Quao-Vĩnh Thuận có chiều dài khoảng gần 41 km, với điểm đầu thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, và điểm cuối thuộc địa phận xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

Dự án sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn hoàn chỉnh theo quy mô đường cấp 3 đồng bằng, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Giai đoạn phân kỳ các yếu tố hình học đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 3.900 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  • Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là hơn 538 tỷ đồng
  • Chi phí xây dựng là hơn 2.800 tỷ đồng
  • Chi phí quản lý dự án là hơn 24 tỷ đồng
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là hơn 131 tỷ đồng
  • Chi phí dự phòng là hơn 299 tỷ đồng

Dự án dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2022 đến năm 2025.

Trong giai đoạn 2021-2025, dự án sẽ được bố trí nguồn vốn khoảng 3.123 tỷ đồng, sau đó chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 với khoảng 780 tỷ đồng.

  • Năm 2022 dự án sẽ được giao 757 tỷ đồng
  • Năm 2023 là 309 tỷ đồng
  • Năm 2024 hơn 1.100 tỷ đồng
  • Năm 2025 hơn 1.700 tỷ đồng
  • Giai đoạn 2026-2030 sẽ có hơn 780 tỷ đồng

Dự án đầu tư xây dựng đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất và Gò Quao-Vĩnh Thuận sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu.

Đồng thời, dự án cũng hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực khai thác và giảm thiểu tai nạn giao thông trong khu vực.

[question] Chiều dài của đoạn đường qua tỉnh Kiên Giang là bao nhiêu?,Tổng mức đầu tư của dự án là bao nhiêu?