Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong tháng cuối năm

Tập trung cao độ trong tháng cuối giải ngân vốn đầu tư công
Với chỉ còn 1 tháng nữa để kết thúc thời điểm giải ngân vốn đầu tư công của năm 2023, áp lực đang tăng lên đối với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Bộ Tài chính yêu cầu tập trung cao độ và tháo gỡ vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng.

Để đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt trong thời gian còn lại của năm 2023, Bộ Tài chính đã đưa ra các biện pháp quyết liệt và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung cao độ trong tháng cuối năm.

Tháo gỡ vướng mắc và triển khai nhanh chóng

Bộ Tài chính đã kiến nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh chóng các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công. Điều này đảm bảo việc giải ngân được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong các nghị quyết, chỉ thị và công điện về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc điều chỉnh và điều hòa các dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân. Các dự án này sẽ được chuyển sang dự án có khả năng giải ngân để đẩy mạnh quá trình giải ngân. Các bộ, ngành và địa phương cũng được yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ kế hoạch giải ngân theo từng tuần. Đồng thời, khả năng thực hiện trong năm 2023 cũng sẽ được đánh giá để xác định số vốn phải kéo dài và số vốn sẽ bị hủy.

Cần sự nỗ lực và quyết tâm từ các bộ, ngành và địa phương

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, để đạt mục tiêu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn được giao, cần sự nỗ lực, quyết tâm và quyết liệt từ các bộ, ngành và địa phương. Điều này đòi hỏi người đứng đầu các bộ, ngành và địa phương phải nêu cao trách nhiệm trong việc lập và thực hiện các kế hoạch đầu tư. Họ cũng cần tăng cường kiểm tra và giám sát tiến độ thi công các dự án đầu tư công, đồng thời phối hợp chặt chẽ và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, cũng như về nguồn nguyên vật liệu và đơn giá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công.

Các biện pháp đã được thực hiện

Để đẩy mạnh quá trình giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết, 1 chỉ thị và 6 công điện, cùng với rất nhiều văn bản khác. Ngoài ra, Chính phủ đã duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm ngành Giao thông. Đồng thời, đã thành lập 5 tổ công tác để kiểm tra và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, cũng như 26 đoàn công tác do thành viên Chính phủ làm trưởng đoàn để làm việc với các địa phương và giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công

Theo dự kiến của Kho bạc Nhà nước, lũy kế vốn đầu tư công kiểm soát và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước thuộc kế hoạch năm 2023 là 642.865,5 tỷ đồng, bằng 96,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát qua kho bạc. So với năm 2022, số giải ngân tăng 139.480,5 tỷ đồng về giá trị, tăng 3,1% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước.

Đầu tư công là một trong ba động lực tăng trưởng kinh tế, do đó luôn được Chính phủ quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Các biện pháp đã được thực hiện và sự nỗ lực từ các bộ, ngành và địa phương sẽ đảm bảo việc giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt trong tháng cuối năm.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Thành phố Hà Nội đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch giải ngân đầu tư công cả năm 2023?,Ai đã kiến nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tháo gỡ vướng mắc để tăng cường giải ngân vốn đầu tư công?