Đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp FDI và trong nước để tăng hiệu quả thu hút vốn đầu tư

Việt Nam cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và trong nước, cải thiện liên kết và chuyển giao công nghệ để thu hút hiệu quả hơn vốn đầu tư nước ngoài.

Thu hút FDI tăng trong bối cảnh đầu tư toàn cầu suy giảm

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã tăng mạnh trong năm 2023, đạt kỷ lục 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm 2022. Đây được xem là một thành công đáng chú ý trong việc thu hút đầu tư toàn cầu. Năm 2023, Việt Nam đã thu hút nhiều dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử và sản xuất chip. Điều này cho thấy vai trò và vị trí của Việt Nam trong dòng chảy FDI toàn cầu đang được nâng lên.

Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại cần khắc phục

Mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc thu hút FDI, nhưng vẫn còn những hạn chế và vấn đề cần giải quyết. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định rằng, liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn còn yếu, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển giao công nghệ và cải thiện vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp FDI và trong nước để tăng hiệu quả thu hút vốn đầu tư

Để tăng cường hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các chuyên gia kinh tế đề xuất Việt Nam cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Điều này có thể được đạt thông qua các chính sách và giải pháp như tạo cơ chế để doanh nghiệp FDI tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ giữa hai khu vực doanh nghiệp.

Ngoài ra, để thu hút FDI, Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và đưa vốn đầu tư công làm mồi để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và xây dựng kế hoạch giai đoạn dài hạn gắn với các quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và địa phương.

Cải thiện hành chính và thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư

Để giảm những tồn tại của khu vực FDI, cải thiện hành chính và thủ tục hành chính là một yếu tố quan trọng. Cần tiếp tục cắt giảm và đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư gia nhập và hoạt động trên thị trường theo quy định của pháp luật.

Kết luận: Việt Nam đã có những thành tựu đáng kể trong việc thu hút FDI, nhưng vẫn còn những hạn chế và vấn đề cần khắc phục. Để tăng hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, cải thiện liên kết và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện hành chính và thủ tục để hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Chỉ khi có những cải tiến đáng kể trong các lĩnh vực này, Việt Nam mới có thể thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của mình trong dòng chảy FDI toàn cầu.

Nguồn: Báo CafeF

Mới đây, Fitch Ratings - một tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế, đã nâng hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BB+ với triển vọng ổn định, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đang có lợi thế trong thu hút FDI nhờ viễn cảnh kinh tế tích cực.
[question] Năm 2023, Việt Nam đã thu hút được bao nhiêu USD dòng vốn FDI?,Những vấn đề cần khắc phục trong khu vực FDI ở Việt Nam là gì?