Đẩy mạnh triển khai Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc

Đẩy mạnh triển khai Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. Chính phủ và EVNNPT đã triển khai quyết liệt các thủ tục để đảm bảo tiến độ dự án.

Triển khai Dự án đường dây 500 kV mạch 3 đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đang được triển khai quyết liệt nhằm đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới. Với tổng chiều dài khoảng 515 km và đi qua 9 tỉnh, dự án này có vai trò quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền và cung ứng điện cho miền Bắc.

Sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và EVNNPT

Ông Vũ Trần Nguyễn, Phó Tổng giám đốc EVNNPT, cho biết rằng Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền và cung ứng điện cho miền Bắc. Đồng thời, dự án này cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định trên trục Bắc - Trung và bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Các dự án còn truyền tải công suất từ các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia, đồng thời giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu.

Chính phủ đã có sự chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ dự án

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong những năm tới. Các bộ, cơ quan địa phương liên quan cũng đã được yêu cầu nỗ lực hơn nữa để triển khai thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.

Triển khai quyết liệt dự án

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ dự án vào ngày 23/10. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ hơn và giải quyết nhanh nhất các thủ tục, hồ sơ, công việc liên quan đến dự án. Các bộ ngành và địa phương đã vào cuộc quyết liệt để nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục và đảm bảo tiến độ dự án.

Đảm bảo tiến độ dự án

EVNNPT cũng đã triển khai ngay dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. EVNNPT cũng đã phối hợp với các bộ, ngành và địa phương để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và triển khai 3 dự án còn lại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đảm bảo tiến độ dự án

EVN và EVNNPT đã kiến nghị các bộ ngành liên quan hỗ trợ tối đa chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, 9 tỉnh qua đường dây 500 kV mạch 3 cũng được kiến nghị tạo điều kiện và hỗ trợ cho chủ đầu tư hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng để tiến hành thi công công trình.

Triển khai đồng bộ các công việc dự án

EVNNPT đã chủ động sắp xếp và tổ chức triển khai đồng bộ các công việc dự án. Đồng thời, EVNNPT cũng đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc giải phóng mặt bằng và tiến hành thi công các hạng mục. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có quy mô 2 mạch, dài khoảng 515 km, và được chia thành 4 đoạn: Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (225 km), Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (92 km), Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa (74 km), Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối (124 km).

Đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc

Với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và nỗ lực của EVN, EVNNPT, dự án đường dây 500 kV mạch 3 đang được triển khai theo tiến độ và sẽ đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc trong thời gian tới.

[question] Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối có vai trò gì trong việc cung ứng điện cho miền Bắc?,Các bộ ngành và địa phương đã làm gì để đảm bảo tiến độ của dự án?