Đẩy nhanh quy trình khai thác mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc - Nam

Đẩy nhanh quy trình khai thác mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc - Nam

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 để đáp ứng nhu cầu vật liệu đá, cát và đất cho dự án.

Quy trình khai thác mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc - Nam đang được đẩy nhanh để đáp ứng nhu cầu vật liệu đá, cát và đất cho dự án.

Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Nhu cầu vật liệu đá và đất cho dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 được tính toán rất lớn.

Theo tính toán của Cục Quản lý đầu tư xây dựng, tổng nhu cầu vật liệu đá cần khoảng 1,35 triệu m3 và đất đắp khoảng 1,5 triệu m3.

Để đáp ứng nhu cầu này, các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long đã được giao nhiệm vụ ưu tiên bố trí các mỏ đá và đất cho dự án.

Hiện tại, các tỉnh đã thống nhất bố trí vật liệu cát đắp nền cho dự án.

  • Tỉnh An Giang đã bố trí 3,3 triệu m3 cát cho nhu cầu năm 2023 và đang xem xét phương án cung cấp cho nhu cầu năm 2024.
  • Tỉnh Đồng Tháp đã bố trí đủ 7 triệu m3 cát cho dự án.
  • Tỉnh Vĩnh Long cũng đã giao cho nhà thầu thăm dò 2 mỏ cát với trữ lượng gần 1,4 triệu m3 và đang tiếp tục tham mưu giao thêm 2 mỏ.
Đối với vật liệu đất, tổng nhu cầu là gần 50 triệu m3.

Hiện tại, các mỏ đang khai thác đã đáp ứng được một phần nhu cầu.

Tuy nhiên, còn tồn tại mỏ chưa khai thác với tổng trữ lượng lớn.

Để khai thác các mỏ này, các nhà thầu đã trình đăng ký khối lượng khai thác và các tỉnh đã xác nhận bản đăng ký cho một số mỏ.

Dự án xây dựng cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 729 km và quy mô 4 làn xe.

Dự án được chia thành 12 dự án thành phần và đi qua 12 tỉnh, thành phố.

Tổng mức đầu tư dự án là 146.990 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng đã đề nghị các ban, nhà thầu và địa phương phối hợp hoàn thiện các thủ tục xác nhận bản đăng ký khối lượng khai thác cát và đất cho dự án.

Các mỏ cát và đất cần được khai thác sớm để đáp ứng nhu cầu vật liệu cho dự án cao tốc Bắc - Nam.

Việc hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc - Nam là một bước quan trọng để đảm bảo nguồn cung vật liệu đá, cát và đất cho dự án.

Các tỉnh đang nỗ lực để hoàn thành thủ tục và sớm khai thác các mỏ vật liệu để đáp ứng nhu cầu của dự án cao tốc quan trọng này.

[question] Các tỉnh nào đã thống nhất bố trí và khai thác các mỏ vật liệu cho dự án cao tốc Bắc - Nam?,Tổng nhu cầu vật liệu của dự án là bao nhiêu và hiện đã đáp ứng được bao nhiêu?