Đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật cho dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật cho dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang để đảm bảo tiến độ thi công.

Đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật cho dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km do Ban Quản lý dự án 7, Bộ Giao thông- Vận tải làm chủ đầu tư. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho hơn 2.500 hộ dân trong diện giải tỏa, đạt tỷ lệ 91%.

Vướng mắc di dời hạ tầng kỹ thuật

Chỉ có 3/20 hạ tầng đang được di dời, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Để khắc phục tình trạng này, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà thầu thi công.

Các địa phương cần ưu tiên di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các công trình điện, để đảm bảo tiến độ thi công của các nhà thầu. Ông Trần Hòa Nam cũng đề nghị UBND các huyện tập trung giải quyết các công trình hạ tầng điện cao thế của dự án. UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét và triển khai từng công trình hạ tầng điện cao thế, từ hồ sơ, đơn vị thẩm định, đơn vị thiết kế, đến đơn vị thi công. Việc này cần được ưu tiên và đảm bảo tiến độ.

Giải quyết các vướng mắc khác

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh ban hành giá đền bù cây dó bầu bị giải tỏa. Đồng thời, Ban Quản lý dự án 7 cần khẩn trương báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc và sớm thẩm định phê duyệt khai thác các mỏ vật liệu phục vụ cho dự án.

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật. Đặc biệt, cần tập trung vào di dời các công trình điện và giải quyết các vướng mắc liên quan đến đền bù và khai thác mỏ vật liệu. Việc này sẽ đảm bảo tiến độ thi công và đưa dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang hoàn thành đúng tiến độ.

[question] Tại sao việc di dời hạ tầng kỹ thuật trong dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang đang gặp vướng mắc?,Ông Trần Hòa Nam yêu cầu các địa phương làm gì để đảm bảo tiến độ của dự án?