Đề xuất 3 phương án mới về quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

Đề xuất 3 phương án mới về quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 3 phương án mới liên quan đến quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với dự thảo luật trước đó và gây quan tâm trong cộng đồng.

Đề xuất 3 phương án mới về quy định rút bảo hiểm xã hội một lần

Trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã đưa ra 3 phương án mới liên quan đến quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Điều này đánh dấu sự thay đổi so với dự thảo luật trước đó và gây quan tâm trong cộng đồng.

Phương án 1: Người lao động sau khi nghỉ việc 12 tháng không tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hoặc tự nguyện, thời gian đóng BHXH dưới 20 năm sẽ được hưởng BHXH một lần theo quy định hiện hành.

Phương án 2: Sau 12 tháng nghỉ việc, không tiếp tục đóng BHXH bắt buộc hoặc tự nguyện, thời gian đóng BHXH dưới 20 năm sẽ được hưởng BHXH một lần, nhưng tối đa không quá 50% thời gian đã đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đã đóng BHXH còn lại sẽ được bảo lưu để đóng tiếp sau hoặc hưởng các chế độ khi hết tuổi lao động.

Phương án 3: Không áp dụng chế độ BHXH một lần với người tham gia mới sau khi luật này có hiệu lực. Phương án cuối cùng này chỉ áp dụng cho người đã và đang tham gia BHXH trước khi luật mới có hiệu lực, còn người mới tham gia khi luật mới có hiệu lực sẽ không được hưởng chế độ BHXH một lần.

Các thành viên Chính phủ đã cho ý kiến vào dự thảo Luật BHXH sửa đổi và nhận thấy rằng vấn đề BHXH một lần có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế - xã hội. Do đó, Bộ LĐ-TB&XH đã đưa ra nhiều phương án để xin ý kiến Quốc hội và cân nhắc lựa chọn phương án cụ thể. Ngoài ra, cần nghiên cứu bổ sung các biện pháp khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian tham gia BHXH để có lương hưu thay vì rút một lần.

Dựa trên ý kiến của thành viên Chính phủ và 3 phương án đề xuất, Bộ LĐ-TB&XH đã xây dựng 2 phương án mới về BHXH một lần và tiếp tục báo cáo xin ý kiến Chính phủ.

Phương án 1, người đã và đang tham gia BHXH trước khi luật mới có hiệu lực vẫn được hưởng BHXH một lần, trong khi người tham gia từ thời điểm luật mới có hiệu lực sẽ không còn được hưởng chế độ này. Phương án 2, sau 12 tháng nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH được hưởng một lần, nhưng không quá 50% thời gian đã đóng, thời gian đóng còn lại sẽ được bảo lưu.

Ngoài ra, Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất cho phép người lao động cầm cố sổ BHXH để vay tín dụng khi mất việc làm thay vì rút BHXH một lần. Điều này giúp bảo đảm hài hoà quyền lợi của người lao động và chính sách an sinh xã hội lâu dài.

Tuy nhiên, cả 2 phương án đều có nhược điểm riêng. Phương án 1 vẫn cho phép 17,5 triệu người đang tham gia BHXH được hưởng BHXH một lần, dẫn đến việc số người hưởng chế độ này chưa giảm nhiều trong những năm đầu luật mới có hiệu lực. Phương án 2 cũng không giải quyết triệt để vấn đề rút BHXH một lần và có thể tạo sự so sánh không công bằng giữa người tham gia trước và sau khi luật sửa đổi có hiệu lực.

Do tính nhạy cảm và phức tạp của chính sách BHXH một lần, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất Chính phủ báo cáo xin ý kiến Quốc hội đối với cả 2 phương án trên. Mục tiêu là tìm ra phương án tối ưu, đáp ứng nhu cầu của người lao động trong thời điểm hiện tại và đồng thời đảm bảo sự ổn định của hệ thống BHXH và quyền lợi của người lao động trong dài hạn.

[question] Có bao nhiêu phương án được đề xuất để quy định rút bảo hiểm xã hội một lần?,Phương án nào không áp dụng chế độ BHXH một lần cho người tham gia mới sau ngày 1/1/2025?