Đề xuất biện pháp thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc

FT: Đã đến lúc Trung Quốc cần sử dụng ngay các công cụ có sẵn để vực dậy nền kinh tế
Nhà kinh tế hàng đầu đề xuất các biện pháp cần thiết để vực dậy nền kinh tế Trung Quốc và khôi phục niềm tin.

Đề xuất biện pháp thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế, và việc thúc đẩy niềm tin và khôi phục nền kinh tế trở thành mục tiêu cấp bách. Theo một nhà kinh tế hàng đầu, để đạt được điều này, Trung Quốc cần sử dụng ngay các công cụ có sẵn và triển khai các biện pháp thích hợp.

Chính sách vĩ mô ngắn hạn và thay đổi cơ cấu trung hạn

Chính sách vĩ mô ngắn hạn và thay đổi cơ cấu trung hạn là rất cần thiết để khôi phục niềm tin và tăng cường sự phục hồi kinh tế. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sắp tới sẽ là cơ hội để công bố những biện pháp như vậy.

Thách thức hiện tại của Trung Quốc

Thách thức hiện tại của Trung Quốc là sự thiếu đồng thuận về nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm. Nền kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào bất động sản và đầu tư của chính quyền địa phương sang đổi mới và tiêu dùng nội địa. Quá trình này không chỉ khó khăn và chậm, mà còn bị ảnh hưởng bởi lĩnh vực bất động sản, nợ chính quyền địa phương cao, dân số giảm và các lệnh hạn chế công nghệ từ Mỹ và các đồng minh.

Nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm

Các nhà kinh tế thị trường cho rằng nguyên nhân chính là các yếu tố ngắn hạn và thiếu kích thích vĩ mô. Chính sách thắt chặt bất động sản và chính sách tài khóa đã góp phần vào suy thoái thị trường bất động sản và làm suy yếu hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Nhu cầu yếu cũng làm trầm trọng thêm vấn đề dư thừa công suất.

Các biện pháp cần thiết

Với tình hình hiện tại, cả hỗ trợ chính sách vĩ mô ngắn hạn và chính sách cơ cấu trung hạn đều cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế và niềm tin. Ổn định thị trường bất động sản là chìa khóa để khôi phục niềm tin và ngăn chặn tác động nặng nề hơn lên nền kinh tế và hệ thống tài chính. Hỗ trợ tín dụng cho các nhà phát triển bất động sản sẽ cải thiện niềm tin của người mua và giảm bớt tình trạng vỡ nợ.

Ngoài ra, cần có nỗ lực tái cơ cấu nợ bất động sản do chính phủ chỉ đạo để hạn chế thiệt hại do suy thoái. Để khuyến khích chi tiêu trong nước, chính phủ có thể triển khai gói kích thích tài chính để trợ cấp tiêu dùng hộ gia đình, tăng chi tiêu xã hội và đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Cắt giảm lãi suất và bơm thanh khoản cũng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng thế chấp và nợ doanh nghiệp. Ngoài ra, các chính sách tín dụng thuận lợi hơn cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu tín dụng.

Việc nới lỏng chính sách tiền tệ và triển khai gói hỗ trợ kinh tế hợp lý sẽ thúc đẩy niềm tin về tiền tệ. Lợi ích của cắt giảm lãi suất có thể lớn hơn nhiều so với tác động tiêu cực của việc nới rộng khoảng cách lãi suất giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cải cách cơ cấu và tăng chi tiêu chăm sóc sức khỏe

Vì Trung Quốc đang chuyển đổi khỏi mô hình tăng trưởng cũ, thị trường bất động sản khó có thể phục hồi như trước đây và chỉ riêng kích thích vĩ mô sẽ không tạo ra tăng trưởng bền vững. Quá trình chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng mới sẽ đòi hỏi phải cải cách cơ cấu.

Ngoài các biện pháp trên, Trung Quốc cũng có thể tăng chi tiêu chăm sóc sức khỏe để thúc đẩy niềm tin lâu dài và tiêu dùng hộ gia đình. Cải cách hộ khẩu sẽ tăng dịch chuyển lao động và khả năng tiếp cận các dịch vụ công của lao động di cư, từ đó tăng khả năng chi tiêu và nhu cầu nhà ở của họ.

Khai thác giá trị kinh tế của tài sản công

Cuối cùng, chính quyền địa phương cần khai thác giá trị kinh tế của tài sản công và tìm kiếm nguồn tài chính bền vững cho chi tiêu dài hạn. Để thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân, cần có môi trường pháp lý ổn định và minh bạch hơn, ít rào cản thị trường và biện pháp bảo vệ pháp lý tốt hơn cho các nhà đầu tư.

Trung Quốc đã có sẵn các công cụ để vực dậy nền kinh tế, và việc triển khai hiệu quả các biện phá

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các biện pháp nào mà Trung Quốc có thể sử dụng để thúc đẩy niềm tin kinh tế?,Tại sao việc ổn định thị trường bất động sản quan trọng đối với việc khôi phục niềm tin và ngăn chặn tác động tiêu cực lên nền kinh tế và hệ thống tài chính?