Đề xuất bổ sung dự án giao thông đặc thù: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đề nghị thí điểm chính sách đầu tư

Đề xuất bổ sung dự án giao thông đặc thù: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đề nghị thí điểm chính sách đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất bổ sung một số dự án giao thông đặc thù vào danh mục thí điểm chính sách đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Điều này nhằm tăng cường đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông trong khu vực.

Bổ sung dự án giao thông đặc thù tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã gửi công văn số 9465/BKHĐT-PTHTĐT đến Chính phủ, đề xuất bổ sung một số dự án giao thông đặc thù vào danh mục thí điểm chính sách đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Đây là một bước quan trọng nhằm tăng cường đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông trong khu vực.

Bổ sung dự án thành phần trong Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung dự án thành phần trong Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh vào danh mục thí điểm. Hiện tại, các dự án thành phần của Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị đầu tư và chưa xác định được nguồn vốn thực hiện. Đề xuất này nhằm đáp ứng nguyên tắc và tiêu chí thí điểm của Nghị quyết.

Bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dự án này đã đáp ứng tiêu chí và không cần bổ sung vào danh mục thí điểm. Tuy vậy, việc xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn vẫn còn đang được nghiên cứu và sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Bổ sung dự án nút giao thông Sóng Thần

Đề xuất bổ sung dự án nút giao thông Sóng Thần vào danh mục thí điểm chính sách về giao thông đường bộ. Tuy nhiên, báo cáo chưa cung cấp đủ thông tin về vị trí, ranh giới giải phóng mặt bằng và sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ vốn cho địa phương khác. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu và báo cáo sau khi có đầy đủ thông tin về dự án.

Bổ sung Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ chủ trương đầu tư và tỉnh Cao Bằng đã phê duyệt vào ngày 15/9/2023. Tuy nhiên, việc tăng tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án đang được xem xét do chưa xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Khi xác định được nguồn vốn, việc bổ sung vào danh mục thí điểm sẽ được xem xét và quyết định trong thời gian tới.

Bổ sung Dự án mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình

Dự án mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình đã đáp ứng nguyên tắc và tiêu chí để bổ sung vào danh mục thí điểm chính sách về giao thông đường bộ. Tỉnh Hòa Bình đã thống nhất sử dụng ngân sách địa phương để tham gia đầu tư dự án. Đây là một bước quan trọng để nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông trong khu vực.

Tổng kết

Việc bổ sung các dự án giao thông đặc thù vào danh mục thí điểm chính sách đầu tư là một bước quan trọng để tăng cường đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất các dự án cụ thể và sẽ tiếp tục nghiên cứu và báo cáo để đưa ra quyết định cuối cùng. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội trong khu vực.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án nào được đề xuất bổ sung vào danh mục thí điểm chính sách giao thông?,Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các địa phương làm gì để đề xuất bổ sung các dự án?