Đề xuất bồi thường khi cắt điện gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Đề xuất bồi thường khi cắt điện gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Đề xuất bồi thường khi cắt điện gây thiệt hại cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian gần đây. Mặc dù kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn những rào cản và bất cập trong nội tại của nền kinh tế. Điều này đã khiến nhiều doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường.

Theo đại biểu Thạch Phước Bình

Trong 9 tháng đầu năm 2023, có 10 doanh nghiệp gia nhập thị trường thì 8 doanh nghiệp đã rút khỏi. Điều này đặc biệt trở nên trầm trọng vào cuối quý I năm nay, khi số doanh nghiệp rút khỏi thị trường cao hơn số doanh nghiệp mới tham gia và quay trở lại.

Để giúp đỡ doanh nghiệp trong tình trạng khó khăn này, đại biểu Thạch Phước Bình

Đề xuất cấp có thẩm quyền nghiên cứu và ban hành chế tài quy định ngành điện phải bồi thường cho doanh nghiệp khi bị cắt điện, gây thiệt hại cho sản xuất. Điều này sẽ đảm bảo rằng doanh nghiệp không phải chịu tổn thất về sản xuất do sự cố cắt điện.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng

Đã đề nghị Chính phủ quan tâm và hỗ trợ doanh nghiệp trong tình trạng khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng cần có giải pháp chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp giải thể, phá sản, rút khỏi thị trường và đồng thời tạo ra chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động.

Để thực hiện các giải pháp này, Chính phủ cần đánh giá sát tình hình hiện tại và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm trong việc triển khai và đảm bảo kết quả thực hiện.

Ngoài ra, cần có sự chủ động trong việc xây dựng và thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Điện là một loại năng lượng quan trọng không thể thiếu trong sản xuất và tiêu dùng. Do đó, Chính phủ và Bộ Công Thương cần dự báo nhu cầu và kế hoạch cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng trong mọi hoàn cảnh.

Trong thời gian gần đây, gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2%

Đã được triển khai nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, theo thống kê, gói tín dụng này mới chỉ đạt 28,9% kế hoạch tính đến thời điểm 30/9/2023. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đã đề nghị Chính phủ quan tâm và tháo gỡ các khó khăn để triển khai chính sách này một cách hiệu quả.

Tổng kết lại, việc đề xuất bồi thường khi cắt điện gây thiệt hại cho doanh nghiệp và hỗ trợ lãi suất 2% là những giải pháp cần thiết để ổn định và phát triển kinh tế

Chính phủ cần quan tâm và thực hiện các chính sách này một cách kịp thời và hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp và đảm bảo sự phục hồi của nền kinh tế.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Doanh nghiệp gặp những khó khăn nào khi hoạt động trong nền kinh tế hiện tại?,Tại sao đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị ngành điện phải bồi thường khi cắt điện gây thiệt hại cho doanh nghiệp?