Đề xuất cấp học bổng tiến sĩ để thu hút người học, phí đào tạo thấp hơn Mỹ 61 lần

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị chính sách học bổng và hỗ trợ kinh phí để thu hút người học tiến sĩ. Phí đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam thấp hơn Mỹ 61 lần.

Phí đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam thấp hơn Mỹ 61 lần

Phí đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam thấp hơn Mỹ 61 lần, và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã đề nghị sớm có chính sách học bổng và hỗ trợ kinh phí để thu hút người học bậc tiến sĩ.

Thực trạng đầu tư cho đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn

Tỷ trọng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học của Việt Nam chỉ đạt 0,27% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực như Thái Lan (0,64%), Trung Quốc (0,87%), Singapore và Hàn Quốc (1%), Malaysia (1,13%).

Mức phí đào tạo tiến sĩ tại các trường đại học công lập ở Việt Nam trung bình khoảng 16 triệu đồng/năm

Thấp hơn rất nhiều so với các nước khác trên thế giới. Ví dụ, ở Anh, chi phí này khoảng 15-16.000 bảng mỗi năm (450 triệu đồng), Australia khoảng 22 - 40.000 AUD (340-620 triệu đồng), Singapore khoảng 20-25.000 SGD (357-447 triệu đồng), Mỹ khoảng 28-40.000 USD (688-983 triệu đồng).

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cho rằng cơ chế và chính sách học bổng và hỗ trợ kinh phí đào tạo cho nghiên cứu sinh chưa được quan tâm đúng mức

Trong nhiều nước như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, nghiên cứu sinh không chỉ không phải đóng học phí mà còn được cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí sinh hoạt hàng tháng, kinh phí hoàn thiện luận án, thậm chí nhận lương khi trợ giảng hoặc nghiên cứu cùng người hướng dẫn.

Tuy nhiên, ở Việt Nam, nghiên cứu sinh vừa phải đóng học phí vừa bị hạn chế tiếp cận các nguồn tài trợ nghiên cứu từ cơ sở đào tạo. Việt Nam cũng chưa có chính sách hỗ trợ và thu hút người học tiến sĩ ở các ngành, lĩnh vực nghiên cứu khoa học tự nhiên và công nghệ, lĩnh vực rất cần thiết nhưng hiện đang gặp khó khăn.

Việc đào tạo tiến sĩ cũng gặp áp lực cân đối thu chi theo cơ chế tự chủ

Điều này khiến việc đào tạo tiến sĩ chưa đạt được mục tiêu cả về quy mô và chất lượng.

Do đó, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đề nghị cần có cơ chế và chính sách ưu tiên đào tạo trình độ tiến sĩ ở các ngành, lĩnh vực phục vụ trực tiếp cho thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các ngành công nghệ cao, công nghệ cốt lõi.

Ngoài ra, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ học bổng và kinh phí nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu và học tập xuất sắc, những đề tài, luận án có tính ứng dụng cao. Cơ chế tài chính và phương thức cấp phát kinh phí cho đào tạo và nghiên cứu cần được đổi sang hình thức đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng đề xuất Quốc hội cần có nghị quyết chuyên đề về định hướng chính sách thúc đẩy và khuyến khích phát triển đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết này cần làm rõ lộ trình nâng tỷ trọng ngân sách chi cho giáo dục đại học tính trên GDP đạt mức trung bình của các nước trong khu vực, tăng định mức đầu tư cho đào tạo tiến sĩ và đào tạo sau đại học nói chung.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cũng đề nghị Chính phủ xem xét và ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí cho hoạt động đào tạo tiến sĩ, hỗ trợ học bổng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh, gắn việc giao đề tài, nhiệm vụ khoa học với đào tạo tiến sĩ.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cần nghiên cứu và đề xuất cấp học bổng đào tạo tiến sĩ trong nước, ưu tiên các ngành cơ bản và mũi nhọn.

Theo đánh giá từ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, tính đến năm 2022, có tổng cộng 196 cơ sở đào tạo được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, tăng 1,66 lần so với năm học 2014-2015. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bậc tiến sĩ vẫn thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu, trung bình chỉ đạt khoảng trên 32%. Cụ thể, năm học 2019-2020, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ là 5.111, nhưng chỉ có 1.274 người thực tuyển (tỉ lệ 24,93%). Năm học 2020-2021, chỉ tiêu là 5.056, nhưng thực tuyển chỉ đạt 1

[question] Chi phí đào tạo tiến sĩ ở Việt Nam so với các nước khác như thế nào?,Đề xuất nào được đưa ra để giải quyết vấn đề đầu tư thấp cho đào tạo tiến sĩ tại Việt Nam?