Đề xuất cắt giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra không cần thiết đối với doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam đang gặp khó khăn vì quá nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hàng năm. VASEP và các tổ chức liên quan đã đề xuất cắt giảm hoạt động này để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đề xuất cắt giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra không cần thiết đối với doanh nghiệp

Doanh nghiệp ở Việt Nam đang gặp khó khăn vì quá nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra hàng năm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tình trạng này đã gây ra nhiều khó khăn và chi phí cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, đã gửi công văn đến Văn phòng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính, phản ánh tình hình sản xuất xuất khẩu thủy sản và các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của doanh nghiệp thủy sản. Một trong những vấn đề được VASEP nhấn mạnh là tình trạng có quá nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra mỗi năm.

VASEP nhận định rằng thanh tra, kiểm tra là hoạt động cần thiết để bảo đảm kỷ cương và pháp luật được thực hiện nghiêm minh. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay nhiều doanh nghiệp phải tiếp quá nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra trong một năm đã gây ra sự phiền hà và tăng chi phí cho doanh nghiệp. Ông Trương Đình Hòe nêu rõ: "Dù cùng một nội dung, một lĩnh vực nhưng lại có nhiều đơn vị thanh tra, kiểm tra khác nhau. Đặc biệt là lĩnh vực hải quan, thuế, môi trường... dẫn đến tình trạng trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra".

Theo VASEP, hoạt động thanh tra, kiểm tra quá nhiều và cách thức thực hiện không hợp lý đã gây ra chi phí và làm gián đoạn hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này đối lập với chủ trương của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ban hành năm 2017.

Vì vậy, VASEP đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cắt giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra không cần thiết đối với doanh nghiệp và thực hiện đúng theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các doanh nghiệp cũng đã đưa ra những phản ánh về tình trạng này. Ông Hoàng Văn Thủy, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Hoàng Thủy, cho biết mỗi năm công ty phải tiếp 4-5 đoàn kiểm tra về môi trường, phòng cháy chữa cháy, kinh tế, an toàn thực phẩm, quản lý thị trường. Điều này đã tạo ra áp lực lớn cho công ty và đòi hỏi phải bố trí nhân viên để phục vụ các đoàn kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cũng cho biết doanh nghiệp rất mệt mỏi với các đoàn kiểm tra hàng năm về môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Ông Ngọc nhấn mạnh rằng các quy định không rõ ràng và khác nhau tại từng địa phương đã khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuân thủ.

Vấn đề này cũng được lãnh đạo một doanh nghiệp chuyên sản xuất mặt hàng thủy sản xuất khẩu nhấn mạnh. Theo ông, doanh nghiệp thường không chỉ tiếp một đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm mà thường từ 5 đến 6 đoàn. Điều này đã tạo ra áp lực lớn và làm gián đoạn hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Để giải quyết vấn đề này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đã đề xuất sử dụng công nghệ số trong hoạt động thanh tra để giảm bớt thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần tập trung thanh tra các đơn vị có dấu hiệu bất thường hoặc phát hiện có vi phạm. Đồng thời, cần công khai và minh bạch kế hoạch thanh tra để tránh chồng chéo giữa các cơ quan và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Với những khó khăn và vướng mắc hiện tại, VASEP và các tổ chức liên quan đã đề xuất cắt giảm hoạt động thanh tra, kiểm tra không cần thiết đối với doanh nghiệp. Điều này sẽ giúp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phát triển và cạnh tranh trên thị trường.

Nguồn: Báo CafeF

[question] VASEP đã gửi công văn phản ánh về tình trạng gì của doanh nghiệp thủy sản?,Các chuyên gia kinh tế đề xuất giải pháp gì để giảm thời gian kiểm tra và thanh tra cho doanh nghiệp?