Đề xuất cắt những dự án không giải ngân vốn đầu tư công bằng 0%

Bộ Tài chính đề nghị xem xét cắt giảm kế hoạch năm 2023 cho các dự án không giải ngân vốn đầu tư công và tìm hiểu trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan. Tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn.

Đề xuất cắt giảm dự án không giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) xem xét cắt giảm kế hoạch năm 2023 cho các dự án không giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 10/2023. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương đánh giá trách nhiệm cụ thể trong việc cắt giảm kế hoạch và rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo khả năng thực hiện.

Tuyến đường Thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bắc Kạn.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương đánh giá kiểm điểm trách nhiệm cụ thể trong việc phải cắt giảm kế hoạch, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch 2024 đảm bảo sát với khả năng thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, tổng số vốn đầu tư công đã được thanh toán tính đến hết tháng 9/2023 là 363.310,6 tỷ đồng, đạt 47,75% kế hoạch và 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này cao hơn so với cùng kỳ năm trước (42,16% kế hoạch và 46,70% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2022). Trong đó, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã sử dụng 49.740,216 tỷ đồng, đạt 38,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, vẫn có 3 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân dưới 30%, 57 địa phương có nhiều dự án giải ngân dưới 10% và 109 dự án tại 41 địa phương chưa thực hiện giải ngân. Nguyên nhân chủ yếu là do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là đối với từng dự án có đặc thù riêng. Để tạo thuận lợi cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sau khi hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thực tế chỉ có thể giải ngân trong khoảng 1 năm. Đối với các dự án công nghệ thông tin, cần xin hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trước khi phê duyệt. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của các dự án công nghệ thông tin nhằm mục tiêu chuyển đổi số.

Đối với kế hoạch kéo dài từ các năm trước sang năm 2023, dự kiến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này khoảng 44,31%. Bộ Tài chính yêu cầu Bộ KH&ĐT làm rõ lý do và trách nhiệm trong việc đề xuất việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau, nhưng cần lưu ý rằng việc giải ngân chậm có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ KH&ĐT hướng dẫn phân bổ và giao kế hoạch giải ngân vốn chuẩn bị đầu tư dự án theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Đồng thời, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc để triển khai nhanh và hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu khẩn trương triển khai phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các dự án thuộc danh mục dự án được giao theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 24/7/2023. Đối với các địa phương chưa tổ chức đấu giá đất, cần tiến hành để có số thu để giải ngân.

Tổng kết, mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn một số vướng mắc cần được giải quyết. Các vấn đề như chuyển đổi đất rừng, an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và khó khăn trong thi công đều cần được xem xét và giải quyết để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

[question] Tại sao có nhiều dự án giải ngân dưới 10%?,Bộ Tài chính đề nghị gì để tạo thuận lợi cho công tác giải ngân vốn đầu tư công?