Đề xuất chính sách ưu việt và đặc thù cho Thủ đô: Bước tiến mới trong quản lý đô thị

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đề nghị xem xét những chính sách ưu việt, đặc thù nhất để quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Việc đề xuất chính sách ưu việt và đặc thù cho Thủ đô đã được đưa ra trong thảo luận tổ về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

Ông Nguyễn Tạo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã đề nghị xem xét những chính sách đặc thù nhất để quy định trong dự thảo Luật Thủ đô.

Quá trình triển khai Luật Thủ đô năm 2012 đã giúp Thủ đô Hà Nội xây dựng và phát triển một cách hiện đại và văn minh.

Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, đã có nhiều bất cập và thách thức trong việc đạt được mục tiêu và chương trình giải pháp đề ra.

Trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý sử dụng đất, thu hút đầu tư, bảo tồn văn hóa và di sản, phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ và bảo vệ môi trường, cần có những cải tiến và điều chỉnh.

Ông Nguyễn Tạo cho rằng việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này là rất cần thiết.

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề quản lý đô thị và chính quyền đô thị.

Ông đề nghị rút kinh nghiệm từ các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ, nơi đã triển khai cơ chế đặc thù thành công.

Ông đề xuất xem xét những chính sách ưu việt và đặc thù nhất để quy định trong dự thảo sửa đổi Luật Thủ đô.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng những cơ chế đặc thù hiện đang được áp dụng tại các đô thị loại 1 thuộc tỉnh như Huế, Nghệ An, Thanh Hóa và Khánh Hòa.

Các cơ chế này bao gồm thu hút các khu kinh tế, khu công nghiệp, bảo tồn và phát huy giá trị di sản UNESCO.

Việc áp dụng những cơ chế này sẽ đảm bảo sự hội tụ tinh hoa các cơ chế và chính sách khi sửa đổi Luật Thủ đô.

Đề xuất của ông Nguyễn Tạo nhằm mục tiêu tạo ra một môi trường quản lý đô thị hiệu quả và phát triển bền vững cho Thủ đô.

Chính sách ưu việt và đặc thù sẽ giúp tăng cường sự chủ động và tích cực trong quản lý đô thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển.

Ngoài ra, việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản cũng sẽ được đảm bảo và thúc đẩy.

Trong quá trình triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các địa phương và các cơ quan chức năng.

Cần tạo điều kiện thuận lợi để các đô thị tỉnh thành có thể áp dụng những cơ chế đặc thù và chính sách ưu việt.

Đồng thời, cần đảm bảo sự hội tụ tinh hoa các cơ chế và chính sách hiện có để tạo ra một môi trường quản lý đô thị tốt nhất cho Thủ đô.

Việc đề xuất chính sách ưu việt và đặc thù cho Thủ đô là một bước tiến mới trong quản lý đô thị.

Đây là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý, phát triển bền vững và tạo ra một Thủ đô văn minh, hiện đại hơn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Ông Nguyễn Tạo đã đề xuất gì trong dự thảo sửa đổi Luật Thủ đô?,Theo ông Nguyễn Tạo, việc triển khai Luật Thủ đô trong 10 năm qua có những bất cập gì?
1 Lượt thích