Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát ở Hà Nội: Đột phá với sự thận trọng

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đang đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội để thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề cao sự thận trọng và cần rà soát kỹ lưỡng để tránh các sơ hở pháp lý.

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát ở Hà Nội

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát ở Hà Nội nhằm mục tiêu thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo đã được đưa ra trong Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp 7 vào tháng 5 tới đây.

Mục tiêu của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, dự thảo luật đã được chỉnh lý dựa trên ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Mục tiêu của cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là xác định nội dung và lĩnh vực được phép thực hiện thử nghiệm, đồng thời xác định khung pháp lý cần thiết để thành phố Hà Nội có thể áp dụng cơ chế này cho các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, và mô hình kinh doanh mới trên địa bàn thành phố. Điều này sẽ phù hợp với khả năng kiểm soát của chính quyền thành phố và cho phép miễn trừ áp dụng một số quy định trong luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, phù hợp với phạm vi, yêu cầu, và mục đích thử nghiệm.

Cơ quan thẩm tra dự án luật cho rằng, quy định như vậy là phù hợp với yêu cầu tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều này sẽ tạo cơ sở để thành phố Hà Nội thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giải pháp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, và mô hình kinh doanh mới. Đồng thời, cơ chế này cũng khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo và đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một trong các trung tâm đi đầu về đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực.

Tuy nhiên, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, cho rằng do cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là mô hình mới và chưa có thực tiễn kiểm nghiệm, nên cần tiếp tục nghiên cứu và lấy ý kiến từ các bộ, ngành để hoàn thiện quy định này.

Một số đại biểu cũng đưa ra ý kiến và đề xuất về phạm vi áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Ông Phạm Trọng Nghĩa đề nghị giới hạn cụ thể những lĩnh vực được phép thử nghiệm, như tài chính, ngân hàng, giáo dục, và y tế. Ông cũng nhấn mạnh về sự thận trọng trong việc định rõ quy định đầu ra và các quy định liên quan đến kết thúc cơ chế thử nghiệm.

Đại biểu Trần Văn Khải cũng đề cao sự thận trọng và đề nghị sửa quy định Điều 25 của dự thảo luật. Ông cho rằng cần quy định điều kiện cụ thể và lĩnh vực cụ thể được thực hiện để tránh áp dụng tuỳ tiện và đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu và áp dụng pháp luật.

Đại biểu Trịnh Xuân An nhận định rằng phạm vi quy định trong dự thảo luật còn rộng. Ông góp ý xây dựng danh mục thử nghiệm trong các lĩnh vực gắn trực tiếp với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và xu hướng chung, như tài chính, chuyển đổi số, và trí tuệ nhân tạo. Ông cũng nhấn mạnh về việc loại trừ một số trách nhiệm liên quan đến rủi ro trong quy định của cơ chế thử nghiệm.

Dự thảo luật cũng nhận được ý kiến đề nghị từ đại biểu Nguyễn Hải Dũng. Ông đề nghị làm rõ hơn về quy định liên quan đến việc tạm dùng và đình chỉ thử nghiệm để đảm bảo tính minh bạch và tránh hậu quả pháp lý cho các đơn vị tham gia thử nghiệm.

Trong quá trình xem xét và hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu đã đưa ra những ý kiến đa dạng nhằm đảm bảo tính thận trọng và sự rõ ràng trong việc áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát tại Hà Nội. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và sáng tạo, đồng thời đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các sơ hở pháp lý.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét vào thời gian nào?,Đề xuất cho Hà Nội cơ chế thử nghiệm có kiểm soát nhằm mục đích gì?