Đề xuất đánh thuế cao với bất động sản bỏ hoang: Bộ Tài chính trả lời như thế nào?

Cử tri TP HCM đề nghị đánh thuế cao đối với bất động sản bỏ hoang để tránh lãng phí và đầu cơ tăng giá đất. Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị này như thế nào? Tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

Cử tri TP HCM đã đề nghị đánh thuế cao đối với bất động sản bỏ hoang nhằm tránh lãng phí và đầu cơ tăng giá đất.

Ông/Bà [Name] từ Ban Dân nguyện (thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã chuyển đến Bộ Tài chính kiến nghị này để tạo công bằng cho người dân và xử lý triệt để việc lợi dụng chính sách để trục lợi, đầu cơ đất đai trong nhiều năm qua.

Ông/Bà [Name] cho biết, ông/bà đề nghị đánh thuế đối với các tập thể, cá nhân có quyền sử dụng từ bất động sản thứ hai và đánh thuế cao đối với những bất động sản bỏ hoang, không thu được giá trị từ đất. Ông/Bà [Name] cho rằng việc đánh thuế này sẽ tránh lãng phí và đầu cơ tăng giá đất, đồng thời đảm bảo công bằng xã hội.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết hiện nay, hệ thống chính sách thuế, phí, lệ phí đối với bất động sản đã bao quát khá đầy đủ các khoản thu liên quan đến bất động sản phát sinh trong cả ba giai đoạn.

Cụ thể, hệ thống chính sách này bao gồm xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản; sử dụng, khai thác bất động sản; và chuyển nhượng bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện các chính sách này đã góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với đất đai, khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Ví dụ, Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã có quy định thu thuế lũy tiến đối với trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất và áp dụng mức thuế suất 0,15% đối với đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng nhận thấy rằng cần có sự nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng khi xây dựng chính sách thuế bất động sản. Hiện tại, Bộ đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật thuế bất động sản, trong đó có nghiên cứu về thuế đối với nhà ở thứ hai và thuế đối với nhà, đất bỏ hoang. Mục tiêu của dự án này là đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

Để thực hiện dự án Luật thuế bất động sản, Bộ Tài chính sẽ tiến hành nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng và gửi xin ý kiến rộng rãi từ các Bộ, ngành và địa phương theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự kiến, dự án này sẽ được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 vào tháng 10-2024, sau đó được thông qua tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5-2025.

Tóm lại, cử tri TP HCM đã đề nghị đánh thuế cao với bất động sản bỏ hoang nhằm tránh lãng phí và đầu cơ tăng giá đất. Bộ Tài chính đã trả lời kiến nghị này bằng việc đang nghiên cứu và xây dựng dự án Luật thuế bất động sản, nhằm đảm bảo tính công bằng và thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

[question] Cử tri TP HCM đề nghị gì về chính sách thuế bất động sản?,Bộ Tài chính đang nghiên cứu xây dựng dự án Luật thuế bất động sản có gì trong đó?