Đề xuất đầu tư hơn 750 tỷ đồng cho Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1

Đề xuất đầu tư hơn 750 tỷ đồng cho Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1

UBND TP Biên Hòa đề xuất ngân sách hơn 757 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng cho Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 sau khi chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Đề xuất đầu tư cho Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1

UBND TP Biên Hòa vừa đưa ra đề xuất chủ trương đầu tư cho dự án Hạ tầng Khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 tại phường An Bình, TP Biên Hòa. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 757 tỷ đồng, và nguồn vốn đầu tư sẽ được cấp từ ngân sách tỉnh. Đề xuất này hiện đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đồng Nai xem xét thẩm định.

Chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Năm 2008, tỉnh Đồng Nai đã đề xuất Chính phủ thực hiện chuyển đổi công năng của Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 nhằm bảo vệ môi trường nước sông Đồng Nai. Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Cuối tháng 1/2021, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đưa KCN Biên Hòa 1 ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam.

Thực hiện dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1

Sau khi có chủ trương đồng ý từ Chính phủ, tỉnh Đồng Nai đã triển khai đề án chuyển đổi công năng của KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1. Khu đô thị này được chia thành 6 dự án thành phần để triển khai, bao gồm xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh và 5 dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Dự án Khu 1 có diện tích khoảng 75ha, được giao cho UBND TP Biên Hòa làm chủ đầu tư. Dự kiến thời gian thực hiện dự án sẽ bắt đầu từ năm 2023.

Ông/Bà [Name] nói, "Dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và hạ tầng của TP Biên Hòa. Đây là một cơ hội để thu hút đầu tư, tạo ra việc làm cho người dân và đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương."

Dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển đô thị thông minh và bền vững của TP Biên Hòa."

[question] Từ nguồn vốn nào mà dự án Hạ tầng khu 1 - Khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 sẽ được đầu tư?,Dự án này sẽ được thực hiện từ năm nào?