Đề xuất đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng nâng cấp 3 quốc lộ kết nối với Lào, Trung Quốc (10-7)

Ban Quản lý dự án 4 đã đề xuất với Cục Đường bộ Việt Nam dự án nâng cấp và cải tạo các tuyến quốc lộ kết nối với Bắc Lào và Trung Quốc, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới.

Ban Quản lý dự án 4 vừa gửi văn bản đến Cục Đường bộ Việt Nam, đề xuất dự án nâng cấp và cải tạo các tuyến quốc lộ kết nối với Bắc Lào và Trung Quốc.

Dự án này sẽ sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB).

Tổng mức đầu tư dự kiến cho các dự án này là khoảng 8.317 tỷ đồng, tương đương khoảng 350 triệu USD.

Trong đó, hơn 6.600 tỷ đồng (tương đương 278,29 triệu USD) sẽ được vay từ WB để sử dụng cho chi phí xây dựng, thiết bị trước thuế, chi phí tư vấn thiết kế và giám sát thi công trước thuế, cũng như chi phí dự phòng cho các hạng mục trên.

Còn lại, khoảng 1.700 tỷ đồng (tương đương 71,71 triệu USD) sẽ được đầu tư từ nguồn vốn trong nước, sử dụng cho các hạng mục chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, thuế và phí, cũng như chi phí dự phòng.

Các dự án này dự kiến sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm sau khi Hiệp định tài trợ có hiệu lực, từ năm 2025 đến năm 2029.

Các tuyến quốc lộ được đề xuất cải tạo và nâng cấp trong dự án bao gồm: Quốc lộ 279, Quốc lộ 4H và Quốc lộ 217, với tổng chiều dài 186 km.

Quốc lộ 279 đoạn Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên có tổng chiều dài tuyến đầu tư hơn 38 km.

Tuyến Quốc lộ 4H (đoạn Km 0+00 - Km 47+00; đoạn Km147+200 - Km165+500 và nhánh ra cửa khẩu A Pa Chải), tỉnh Điện Biên có chiều dài đầu tư hơn 94 km.

Tuyến Quốc lộ 217 đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài tuyến đầu tư khoảng 52,6 km.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 4, việc đầu tư vào dự án này sẽ giúp nâng cao khả năng giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, rút ngắn khoảng cách giữa các cửa khẩu và các cảng biển, giảm thời gian và chi phí vận tải, giảm ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng dự án.

Đồng thời, dự án cũng sẽ tăng cường kết nối hành lang Đông - Tây, góp phần thúc đẩy giao thương với vùng Bắc Lào và Trung Quốc.

Việc nâng cấp và cải tạo các tuyến quốc lộ này sẽ đảm bảo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III và IV, với 2 làn xe.

Công trình sẽ tăng cường kết cấu mặt đường hiện có và xây dựng mặt đường mới để đáp ứng cường độ khai thác theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành.

Điều này sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế khu vực.

Dự án nâng cấp và cải tạo các tuyến quốc lộ kết nối với Lào và Trung Quốc được xem là một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hạ tầng giao thông của Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác kinh tế với các nước láng giềng.

[question] Tuyến quốc lộ nào sẽ được đầu tư cải tạo và nâng cấp trong dự án này?,Mục tiêu chính của dự án là gì?