Đề xuất điều chỉnh chi phí tái chế ở Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng

Đề xuất điều chỉnh chi phí tái chế ở Việt Nam để hỗ trợ doanh nghiệp và người tiêu dùng

14 hiệp hội đề xuất điều chỉnh mức phí tái chế tại Việt Nam để giảm khó khăn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các đề xuất bao gồm điều chỉnh định mức chi phí tái chế và thay đổi cách nộp đóng góp tái chế.

Các hiệp hội doanh nghiệp đã đệ trình văn bản kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc điều chỉnh mức phí tái chế tại Việt Nam.

Đề xuất này nhằm giảm khó khăn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc tái chế và đóng góp cho quỹ bảo vệ môi trường.

Đại diện của 14 hiệp hội, bao gồm 13 hiệp hội ngành hàng trong nước và Hiệp hội Thương mại Mỹ (Amcham), đã đề nghị xem xét hai vấn đề chính liên quan đến chi phí tái chế.

Thứ nhất, là điều chỉnh định mức chi phí tái chế (Fs) để đảm bảo sự hợp lý. Hiện tại, một số định mức chi phí tái chế tại Việt Nam vẫn cao hơn so với mức trung bình của 14 nước Tây Âu, kể cả những nước có chi phí đắt đỏ như nhôm và thủy tinh. Nguyên nhân chính được cho là do chưa áp dụng kinh tế tuần hoàn để tính toán chi phí tái chế.

Hiệp hội cũng đề xuất thay đổi cách nộp đóng góp tái chế từ tạm ứng trước vào đầu năm 2024 sang quyết toán theo số lượng thực tế khi kết thúc năm. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp vẫn đảm bảo trách nhiệm với môi trường mà giảm bớt khó khăn, tương tự như cách nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đề xuất của các hiệp hội, việc điều chỉnh định mức chi phí tái chế sẽ giúp giảm gánh nặng cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Các vật liệu có giá trị cao như bao bì kim loại và giấy carton đang mang lại lợi nhuận lớn cho nhà tái chế. Tuy nhiên, việc đóng góp phí tái chế cao cho các vật liệu này là không hợp lý.

Hiện nay, chỉ riêng ba loại bao bì giấy, nhựa và kim loại, phí tái chế ước tính là 6.127 tỷ đồng mỗi năm. Cộng thêm với các loại bao bì khác, phương tiện giao thông và sản phẩm thải bỏ, tổng chi phí tái chế trở nên rất lớn và gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, đặc biệt trong thời gian khó khăn hiện nay.

Với đề xuất điều chỉnh này, ước tính phí tái chế cho ba loại bao bì giấy, nhựa và kim loại sẽ là 3.146 tỷ đồng. Đồng thời, quỹ EPR sẽ có nhiều nghìn tỷ đồng để hỗ trợ các nhà tái chế. Đây được coi là một đóng góp quan trọng của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp cũng đề xuất cơ quan quản lý cho phép kết hợp cả hình thức tự tái chế và đóng góp tài chính trong cùng một năm cho cùng một loại bao bì hoặc sản phẩm thải bỏ. Điều này sẽ giúp tăng cường sự linh hoạt cho doanh nghiệp và đồng thời khuyến khích việc sử dụng vật liệu tái chế. Đề xuất này cũng đề cập đến việc áp dụng hệ số điều chỉnh Fs bằng 0 đối với bao bì đã sử dụng vật liệu tái chế và hệ số điều chỉnh Fs bằng 0,5 đối với các loại vật liệu thân thiện với môi trường.

Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, từ ngày 1/1/2024, các nhà sản xuất và nhập khẩu phải thực hiện đóng góp tái chế. Đề xuất của các hiệp hội doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tổ chức tái chế sản phẩm và bao bì, đồng thời đóng góp tài chính vào quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Chính phủ sẽ ban hành định mức chi phí tái chế cụ thể cho từng loại sản phẩm và bao bì, với chu kỳ điều chỉnh 3 năm một lần.

Đề xuất điều chỉnh chi phí tái chế của 14 hiệp hội doanh nghiệp nhằm giảm khó khăn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc tái chế và đóng góp cho quỹ bảo vệ môi trường. Các đề xuất bao gồm điều chỉnh định mức chi phí tái chế và thay đổi cách nộp đóng góp tái chế.
[question] Hiệp hội nào đã kiến nghị điều chỉnh chi phí tái chế tại Việt Nam?,Vì sao các doanh nghiệp đề xuất thay đổi cách nộp đóng góp tái chế?