Đề xuất đưa cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát trở lại giao dịch

Đầu tư Hải Phát đề nghị đưa cổ phiếu HPX giao dịch trở lại
Công ty Đầu tư Hải Phát đã khắc phục các vấn đề và yêu cầu cổ phiếu HPX được giao dịch trở lại. Báo cáo tài chính cho thấy doanh thu tăng và kế hoạch kinh doanh cho năm 2024.

Đề xuất đưa cổ phiếu HPX của Công ty Đầu tư Hải Phát trở lại giao dịch

Công ty Đầu tư Hải Phát (mã HPX) vừa báo cáo đã khắc phục xong tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch và đề nghị đưa cổ phiếu HPX trở lại giao dịch.

Khắc phục khó khăn sau Đại dịch Covid-19 và thị trường bất động sản

Hải Phát, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, đã gặp nhiều khó khăn sau Đại dịch Covid-19 và sự trầm lắng của thị trường bất động sản.

Việc đình chỉ giao dịch cổ phiếu HPX đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính để triển khai dự án. Công ty cũng chịu sức ép lớn từ các cổ đông, nhà đầu tư và gặp khó khăn khi thực hiện cơ cấu nợ và định giá tài sản đảm bảo cho khoản vay và phát hành trái phiếu.

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu HPX do chậm công bố thông tin

Từ ngày 18/9/2023, cổ phiếu HPX của Đầu tư Hải Phát bị đình chỉ giao dịch do chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Sau đó, công ty đã thực hiện công bố bổ sung các Báo cáo thiếu vào cuối tháng 8/2023, nhưng chậm so với quy định. Do đó, cổ phiếu vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch cho đến thời điểm hiện tại và chưa biết thời điểm sẽ được giao dịch trở lại.

Khắc phục và đảm bảo điều kiện để cổ phiếu được giao dịch trở lại

Theo Đầu tư Hải Phát, sau khi cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch, công ty đã rà soát, kiểm điểm và rút kinh nghiệm để tránh vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin. Công ty cũng cam kết thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin.

Công ty đã công bố và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 vào ngày 7/3/2024, với ý kiến chấp thuận toàn phần từ đơn vị kiểm toán.

Hải Phát đã khắc phục các vấn đề và đảm bảo đủ điều kiện để cổ phiếu HPX được giao dịch trở lại. Công ty đã trình UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và HoSE xem xét và quyết định đưa cổ phiếu HPX trở lại giao dịch.

Tình hình kinh doanh và kế hoạch cho năm 2024

Theo báo cáo tài chính, lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HPX đạt 1.699,6 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, là mức cao nhất trong 4 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 288 tỷ đồng, giảm 41%.

Đầu tư Hải Phát đã đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, tăng 65% và lợi nhuận sau thuế 105 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2023. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 5%.

Định hướng kinh doanh và hoạt động đầu tư

Về hoạt động đầu tư, mua bán và sáp nhập (M&A), Hải Phát sẽ tập trung hoàn thành giải quyết các dự án hiện hữu đang gặp khó khăn và vướng mắc về pháp lý để sớm triển khai. Công ty cũng sẽ tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng một số dự án không nằm trong kế hoạch và mục tiêu của công ty. Ngoài ra, công ty sẽ nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án mới với quỹ đất sạch và chi phí vốn hợp lý tại các tỉnh thành.

Công ty cũng sẽ tập trung cân đối dòng tiền và thu xếp vốn để thực hiện các dự án trong năm 2024. Công ty sẽ cân đối nguồn để nộp thuế, trả nợ gốc và lãi các gói trái phiếu và tín dụng đến hạn. Đồng thời, công ty sẽ đàm phán với các trái chủ để gia hạn các gói trái phiếu và tín dụng, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các công ty con và công bố thông tin báo cáo tài chính đúng thời gian quy định.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Tại sao cổ phiếu HPX bị đình chỉ giao dịch?,Công ty Đầu tư Hải Phát đặt kế hoạch kinh doanh như thế nào cho năm 2024?