Đề xuất giải pháp giúp giải ngân vốn ODA nhanh chóng

Đề xuất giải pháp giúp giải ngân vốn ODA nhanh chóng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các biện pháp thúc đẩy giải ngân vốn ODA, nhằm xử lý tình trạng chậm "tiêu tiền" nguồn ODA và vay ưu đãi.

Đề xuất giải pháp giúp giải ngân vốn ODA nhanh chóng

Trong báo cáo về tình hình vận động, quản lý và sử dụng ODA, vốn vay nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đề xuất một số biện pháp nhằm thúc đẩy quá trình giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi. Trước tình trạng chậm "tiêu tiền" nguồn ODA và vay ưu đãi, các biện pháp này nhằm xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân làm chậm tiến độ.

Tình hình giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi trong nửa đầu năm nay còn chưa đạt kế hoạch.

Theo Bộ KH&ĐT, tổng vốn ODA và vay ưu đãi giải ngân mới đạt khoảng 7.744 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch. Trong khi đó, vốn đối ứng giải ngân chỉ đạt 2.216 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch. Số liệu từ Bộ Tài chính cũng cho thấy chỉ có 5/11 bộ, ngành và 9/50 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 15%.

Trước tình hình này, Bộ KH&ĐT đã đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi.

Một trong số đó là sửa đổi một số luật và nghị định như Luật Quản lý nợ công và nghị định 51/2015/NĐ-CP. Đặc biệt, đối với các dự án lưới điện, truyền tải và phân phối điện đã được đối tác phát triển cam kết vốn, Bộ KH&ĐT đã kiến nghị Thủ tướng xem xét ban hành nghị quyết giao nhiệm vụ cho Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc Bộ Công Thương làm cơ quan chủ quản.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu việc hài hoà thủ tục trong việc xây dựng kế hoạch vốn nước ngoài cho vay. Cơ quan chủ quản sẽ theo dõi và điều chỉnh kế hoạch vốn sát khả năng thực hiện. Đồng thời, cần tăng cường tham gia ý kiến, phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện dự án. Các cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp xử lý nghiêm, kịp thời đối với các tổ chức và cá nhân vi phạm, cố tình cản trở và làm chậm tiến độ.

Để đảm bảo quá trình giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi diễn ra thuận lợi, các bộ, ngành và địa phương cũng cần đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư. Ngoài ra, cần thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán đúng tiến độ và bố trí đủ vốn đối ứng cho các gói thầu. Đối với các dự án của các bộ, ngành triển khai tại địa phương, cần xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng, tái định cư và đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Tổng kết lại, việc giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi là vô cùng quan trọng để đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án phát triển. Vì vậy, việc thúc đẩy quá trình giải ngân thông qua các biện pháp như sửa đổi luật, nghị định và tăng cường quản lý là cần thiết để tận dụng tối đa nguồn vốn ODA và vay ưu đãi cho sự phát triển của đất nước.

[question] Các đề xuất nào được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra để thúc đẩy giải ngân vốn ODA?,Hiện tại, tỷ lệ giải ngân vốn ODA của các bộ, ngành và địa phương đạt bao nhiêu?