Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm tại Lạng Sơn

14/18 dự án trọng điểm tại Lạng Sơn đang gặp khó khăn trong việc triển khai. Báo cáo mới đây cho thấy chất lượng lập dự án và giải phóng mặt bằng là những vấn đề chính. Đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh đã đề xuất giải pháp để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án.

Dự án trọng điểm tại tỉnh Lạng Sơn đang gặp khó khăn trong việc triển khai

Dự án trọng điểm tại tỉnh Lạng Sơn đang gặp khó khăn trong việc triển khai, theo báo cáo mới đây của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Trong số 18 dự án trọng điểm, chỉ có 4 dự án đạt tiến độ theo yêu cầu. Các dự án chậm triển khai tập trung chủ yếu ở nhóm dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) và sử dụng vốn ngoài ngân sách.

Giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề khó khăn, vướng mắc chủ yếu của các dự án tại Lạng Sơn

Giải phóng mặt bằng vẫn là vấn đề khó khăn, vướng mắc chủ yếu của các dự án tại Lạng Sơn. Việc chậm ban hành giá đất cụ thể để tính bồi thường và thủ tục xây dựng khu tái định cư là những nguyên nhân chính dẫn đến sự chậm tiến độ của các dự án. Một số hộ dân còn không chấp hành chủ trương thu hồi đất và không hợp tác trong việc thống kê, kiểm đếm đất đai và tài sản gắn liền trên đất.

Chất lượng lập dự án khả thi đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng chưa cao

Chất lượng lập dự án khả thi đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cũng chưa cao, dẫn đến việc phải điều chỉnh dự án và ảnh hưởng tiến độ triển khai. Các thủ tục hành chính như điều chỉnh chủ trương đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế bản vẽ thi công cũng chậm hơn so với tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký kết. Chế độ chính sách thay đổi liên tục cũng làm lúng túng nhà đầu tư và các cơ quan liên quan, gây chậm tiến độ và giảm hiệu quả đầu tư của các dự án.

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho dự án trọng điểm tại Lạng Sơn

Trong hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án trọng điểm, đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh đã đề xuất một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn và đảm bảo tiến độ và hiệu quả của các dự án. Đầu tiên, cần tạo mọi điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ chủ đầu tư trong việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch để triển khai dự án. Đồng thời, cần thực hiện điều tra hiện trạng rừng trong khu vực dự án và thực hiện trình tự thủ tục quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Các huyện, thành phố và chủ đầu tư cần tập trung quyết liệt trong việc giải phóng mặt bằng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cần nâng cao trách nhiệm, kiểm tra và đôn đốc chủ đầu tư thực hiện dự án đúng yêu cầu. UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các nhà đầu tư và chủ đầu tư thực hiện các thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

Tổng kết lại, việc triển khai các dự án trọng điểm tại Lạng Sơn đang gặp khó khăn và chậm tiến độ. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ và giải pháp tháo gỡ khó khăn từ các đơn vị chức năng và sự nỗ lực của chủ đầu tư, hy vọng rằng các dự án sẽ được triển khai hiệu quả và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Các vấn đề chính gây chậm tiến độ triển khai các dự án trọng điểm tại Lạng Sơn là gì?,Các đơn vị liên quan sẽ triển khai những giải pháp nào để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án trọng điểm tại Lạng Sơn?