Đề xuất giảm chi phí tái chế, doanh nghiệp tiết kiệm gần 3.000 tỷ đồng/năm

14 Hiệp hội đã đề xuất giảm chi phí tái chế 3 loại bao bì giấy, nhựa và kim loại từ 6.127 tỷ đồng xuống còn 3.146 tỷ đồng mỗi năm.

Đề xuất giảm chi phí tái chế, doanh nghiệp tiết kiệm gần 3.000 tỷ đồng/năm

Mới đây, 14 Hiệp hội gồm 13 Hiệp hội ngành hàng trong nước và Hiệp hội Thương mại Mỹ (Amcham) đã đồng gửi thư lên Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và 8 Bộ có liên quan, đề xuất giảm chi phí tái chế cho doanh nghiệp. Theo đề xuất này, ước tính phí tái chế 3 loại bao bì giấy, nhựa và kim loại sẽ giảm từ 6.127 tỷ đồng xuống còn 3.146 tỷ đồng mỗi năm.

Đại diện các Hiệp hội cho biết, Dự thảo định mức chi phí tái chế (Fs) của Bộ Tài nguyên Môi trường có nhiều chi phí cao bất hợp lý, gây khó khăn rất lớn cho sản xuất kinh doanh. Các định mức chi phí tái chế này được so sánh với mức trung bình của 14 nước Tây Âu, mặc dù Việt Nam có chi phí nhân công thấp hơn rất nhiều so với các nước này.

Các Hiệp hội nhận định rằng, việc áp dụng kinh tế tuần hoàn để tính chi phí tái chế chưa được thực hiện, khi chưa trừ đi giá trị thu hồi được. Điều này dẫn đến việc phí tái chế phải nộp là quá cao, đặc biệt là trong trường hợp của 3 loại bao bì giấy, nhựa và kim loại. Trong đó, hơn 50% phí tái chế phải nộp là để hỗ trợ tái chế bao bì giá trị cao như bao bì kim loại, giấy carton. Trong khi đó, các nhà tái chế chính thức đã có lãi lớn mà chưa cần hỗ trợ.

Các Hiệp hội đề xuất điều chỉnh định mức chi phí tái chế hợp lý hơn, dựa trên nghiên cứu của Liên minh Tái chế Việt Nam PRO và thực tiễn tái chế của Việt Nam. Cụ thể, đề xuất áp dụng hệ số 0,1 cho các vật liệu có giá trị vật liệu thu hồi được cao hơn nhiều chi phí tái chế, bao gồm bao bì kim loại, nhôm và sắt, bao bì giấy. Điều này được đề xuất vì các nhà tái chế chính thức đã có lãi lớn khi chưa có đóng góp tái chế. Với các loại bao bì khác, các Hiệp hội đề xuất áp dụng hệ số 0,3 thay cho 0,6 với bao bì giấy hỗn hợp, hệ số 0,2 cho nhựa cứng PET và 0,3 cho nhựa cứng HDPE, hệ số 0,3 thay cho 0,6 đối với bao bì đơn vật liệu mềm, hệ số 0,4 thay cho 0,8 đối với bao bì đa vật liệu mềm, và hệ số 0,2 thay cho 0,6 với bao bì thủy tinh. Với đề xuất này, ước tính phí tái chế 3 loại bao bì giấy, nhựa và kim loại sẽ giảm từ 6.127 tỷ đồng xuống còn 3.146 tỷ đồng.

Các Hiệp hội cũng kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ có liên quan tháo gỡ các bất cập trong triển khai thực hiện đóng góp tái chế (EPR) ở Việt Nam. Đề xuất thay đổi cách nộp đóng góp tái chế từ tạm ứng trước vào đầu năm 2024, sang quyết toán theo số lượng thực tế khi kết thúc năm (tức nộp vào 4/2025), để doanh nghiệp vẫn thực hiện đầy đủ trách nhiệm với môi trường nhưng giảm được khó khăn. Các Hiệp hội cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp thực hiện kết hợp cả hình thức tự tái chế và nộp tiền hỗ trợ tái chế trong cùng năm cho cùng một loại bao bì, sản phẩm thải bỏ. Đồng thời, áp dụng hệ số điều chỉnh Fs bằng 0 đối với phần bao bì đã sử dụng vật liệu tái chế ở Việt Nam và điều chỉnh hệ số Fs bằng 0,5 đối với các loại vật liệu thân thiện với môi trường.

Các Hiệp hội cũng đề xuất cần quy định rõ trách nhiệm tái chế đối với nhà sản xuất phụ tùng và bỏ giới hạn xuất khẩu không quá 20% khối lượng sản phẩm đưa ra thị trường. Điều này sẽ giúp đảm bảo việc tái chế cho các sản phẩm trong nước chưa được thực hiện, như pin lithium. Đồng thời, cần tính trách nhiệm đóng góp tái chế theo nghĩa vụ tái chế cho bao bì chưa có giải pháp tái chế và công nhận phương pháp đồng xử lý như một giải pháp tái chế.

[question] Nhóm Hiệp hội đã gửi thư đến đâu để phản ánh về Dự thảo định mức chi phí tái chế?,Đề xuất của Hiệp hội sẽ giảm phí tái chế từ bao nhiêu tỷ đồng xuống còn bao nhiêu tỷ đồng?