Đề xuất giảm thuế GTGT: VCCI góp ý gì cho nửa đầu năm 2024?

VCCI đề xuất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% cho tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ để giúp doanh nghiệp và kích thích tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2024.

Đề xuất giảm thuế GTGT: VCCI góp ý gì cho nửa đầu năm 2024?

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra đề xuất về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong 6 tháng đầu năm 2024. Đây là một biện pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn của năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục trong giai đoạn đầu năm 2024.

Việc giảm thuế GTGT đã được thực hiện trong hai năm 2022 và 2023 và đã mang lại nhiều tác động tích cực đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế. Đặc biệt, biện pháp này đã giúp tăng tiêu dùng nội địa trong bối cảnh các đơn hàng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, VCCI đã nhận thấy rằng việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là trong việc phân loại hàng hoá và dịch vụ để xác định mức thuế áp dụng. Mặc dù Chính phủ đã ban hành các Nghị định nhằm hướng dẫn việc thực hiện, nhưng trên thực tế, việc phân loại này vẫn còn nhiều lúng túng.

Nhiều doanh nghiệp đã phải tra cứu các quy định của Nghị định nhưng không dám khẳng định hàng hoá, dịch vụ của mình thuộc diện thuế suất 10% hay 8%. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn và phiền toái cho các doanh nghiệp, khiến họ phải thuê thêm người làm kế toán để điều chỉnh hóa đơn và sổ sách cho đúng với mức thuế mới.

Đại diện của VCCI cho biết nhiều doanh nghiệp đã gặp vấn đề trong quá trình đàm phán mua bán hàng hoá. Mặc dù đã thỏa thuận với khách hàng về số lượng, chất lượng và giá cả, nhưng không thống nhất về mức thuế 8% hay 10%. Điều này đã khiến các doanh nghiệp không thể ký được hợp đồng.

Với những khó khăn và vướng mắc này, VCCI đề nghị Bộ Tài chính cân nhắc giảm thuế GTGT cho tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ từ mức 10% xuống mức 8%. Điều này sẽ giúp đơn giản hóa quy trình và giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, việc thực hiện chính sách giảm thuế GTGT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 dự kiến sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 25 ngàn tỉ đồng. Trong đó, giảm thu khâu nội địa là 2.700 tỉ đồng và giảm thu khâu nhập khẩu khoảng 1.475 tỉ đồng.

VCCI tin rằng việc giảm thuế GTGT sẽ là một biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp và kích thích tăng trưởng kinh tế trong nửa đầu năm 2024. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng và tạo ra nhiều việc làm.

Tuy nhiên, việc áp dụng chính sách giảm thuế GTGT cần được thực hiện một cách cẩn thận và có kế hoạch. Bộ Tài chính cần xem xét và đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo rằng việc giảm thuế này không gây ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu ngân sách Nhà nước và cũng không tạo ra sự mất cân đối trong ngân sách.

Trên cơ sở đó, VCCI hy vọng rằng các đề xuất của mình sẽ được Bộ Tài chính cân nhắc và thực hiện, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

[question] VCCI đã gửi văn bản góp ý về đề xuất giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024 cho ai?,VCCI đề nghị phương án giảm thuế GTGT nào cho tất cả các loại hàng hoá và dịch vụ?