Đề xuất giảm thuế, phí xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp

Đề xuất giảm thuế, phí xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp

Cử tri Đồng Nai kiến nghị giảm thuế, phí xăng dầu để giảm giá và hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã trả lời về các chính sách ưu đãi và cơ chế quản lý giá xăng dầu.

Giảm thuế và phí xăng dầu để hỗ trợ doanh nghiệp

Cử tri tỉnh Đồng Nai đã đề xuất giảm thuế và phí xăng dầu nhằm giảm giá và hỗ trợ doanh nghiệp. Đại diện Bộ Tài chính đã trả lời về các chính sách ưu đãi và cơ chế quản lý giá xăng dầu.

Chính sách ưu đãi và cơ chế quản lý giá xăng dầu

Theo đại diện Bộ Tài chính, hiện nay đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Các chính sách này bao gồm giảm thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu và mỡ nhờn, giảm thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng và nguyên liệu sản xuất xăng.

Cơ chế quản lý giá xăng dầu được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiện tại, cơ chế này được thực hiện theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP. Bộ Công thương đảm nhận vai trò điều hành giá bán xăng dầu, trong khi Bộ Tài chính là cơ quan phối hợp.

Thuế và phí áp dụng đối với xăng dầu

Các sắc thuế đang áp dụng đối với xăng dầu bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế BVMT. Pháp luật không quy định thu phí đối với xăng dầu.

Hiện nay, mức thuế suất thuế nhập khẩu và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là 8% đối với xăng và 0% đối với dầu. Đối với các nước ASEAN, mức thuế suất là 5% đối với xăng và 0% đối với dầu.

Đối với thuế giá trị gia tăng, mặt hàng xăng dầu đang chịu mức thuế 10%, tương tự như nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ khác.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 10%, đối với xăng sinh học E5 là 8% và E10 là 7%. Pháp luật không quy định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu.

Về thuế BVMT, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm 50% mức thuế BVMT đối với xăng, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn và giảm 70% mức thuế BVMT đối với dầu hỏa. Các mức thuế này sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Ý kiến của Bộ Tài chính

Theo đại diện Bộ Tài chính, việc giảm thuế và phí xăng dầu đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế tác động của việc tăng giá xăng dầu trên thị trường quốc tế đến giá xăng dầu trong nước. Đồng thời, các chính sách này cũng hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước và đảm bảo an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng lưu ý rằng việc giảm thuế và phí xăng dầu sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước. Hiện tại, nhu cầu chi ngân sách để thực hiện các chính sách phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội là rất lớn. Do đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương để đề xuất các giải pháp về thuế đối với xăng dầu trong thời gian tới.

Kết luận

Cử tri Đồng Nai đã đề xuất giảm thuế và phí xăng dầu để giảm giá và hỗ trợ doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã trả lời về các chính sách ưu đãi và cơ chế quản lý giá xăng dầu. Việc giảm thuế và phí xăng dầu đã góp phần quan trọng trong việc hạn chế tác động của việc tăng giá xăng dầu trên thị trường quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, việc giảm thuế và phí xăng dầu cũng ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước, do đó cần tiếp tục nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phù hợp.

[question] Có những sắc thuế nào được áp dụng đối với xăng dầu?,Bộ Tài chính đã đề xuất gì để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn cung xăng dầu?