Đề xuất giảm thuế VAT 2%: Hiệu quả và băn khoăn của đại biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội đang thảo luận về đề xuất giảm thuế VAT 2%. Tuy nhiên, mặc dù có lợi ích ngắn hạn, nhiều đại biểu còn băn khoăn về hiệu quả và tác động dài hạn của chính sách này.

Giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) là một đề xuất đang được thảo luận trong Quốc hội.

Mặc dù đa số đại biểu tán thành với việc tiếp tục giảm thuế VAT trong năm 2024, nhưng cũng có những ý kiến băn khoăn về hiệu quả và tác động của chính sách này.

Ý nghĩa của việc giảm thuế VAT là gì?

Đại biểu Nguyễn Quang Huân, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, đề nghị làm rõ ý nghĩa của thuế VAT trong việc giảm giá thành và kích cầu. Ông cho biết rằng việc giảm thuế VAT có lợi ích trực tiếp cho người dân, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng việc giảm thuế này có thể gây hại gián tiếp cho người dân trong tương lai nếu nguồn thu ngân sách không đảm bảo.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cho rằng đề xuất giảm thuế VAT 2% đối với các nhóm hàng hóa và dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% là phù hợp với thực tế hiện tại.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cần xem xét áp dụng mức thuế giảm thuế VAT chung cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ có liên quan. Ông cho rằng việc phân biệt đối tượng giảm thuế VAT có thể tạo ra sự bất bình đẳng trong thị trường.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, đề nghị Chính phủ phân tích rõ tác động của chính sách đến mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.

Bà nhận thấy rằng tờ trình chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục về hiệu quả của chính sách giảm thuế VAT đối với tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Bà cũng nhấn mạnh rằng cần xem xét kỹ hơn tác động của việc giảm thuế đến ngân sách các địa phương và tác động của nó đến chỉ tiêu về GDP.

Trong phần giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã làm rõ rằng đề xuất giảm thuế VAT nhằm đảm bảo nhất quán trong chính sách và giảm áp lực cho ngân sách. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc giảm thuế VAT chỉ là một trong nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng GDP. Ông cho biết rằng để đạt được tăng trưởng kinh tế, cần phải tập trung vào các vấn đề như thủ tục đầu tư, tháo gỡ vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, thị trường, nguồn vốn, quản trị, ứng dụng công nghệ khoa học và tăng năng suất lao động.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn về hiệu quả và tác động dài hạn của việc giảm thuế VAT. Cần có sự nghiên cứu và đánh giá tổng thể về tác động của chính sách này, không chỉ dựa trên cảm tính. Đồng thời, cần xem xét kỹ hơn về việc áp dụng giảm thuế VAT cho từng nhóm hàng hóa và dịch vụ để đảm bảo chính sách được ban hành vừa có hiệu quả tốt nhất về kích cầu mà không ảnh hưởng nhiều đến ngân sách.

Nguồn: Báo CafeF

[question] Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị làm rõ ý nghĩa của thuế VAT trong việc gì?,Tại sao đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị cần phân tích kỹ hơn tác động của chính sách giảm thuế VAT?