Đề xuất giảm tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi

Đề xuất giảm tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi

Đề xuất mới cho phép người tham gia bảo hiểm xã hội chỉ cần đóng 5 năm trở lên để nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 65 tuổi hoặc ngay khi nghỉ hưu. Mức trợ cấp sẽ tăng từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng.

Đề xuất giảm tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi

Đề xuất mới của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) cho phép giảm tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc có thêm khoảng 800.000 người được nhận chế độ trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước.

Đề xuất cho phép nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 65 tuổi hoặc ngay khi nghỉ hưu

Theo đề xuất, người tham gia bảo hiểm xã hội chỉ cần đóng 5 năm trở lên để có thể nhận trợ cấp hưu trí xã hội từ 65 tuổi hoặc ngay khi nghỉ hưu. Hiện tại, người phải đủ 75 tuổi mới có thể nhận trợ cấp hưu trí xã hội.

Tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng

Đồng thời, mức trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được tăng từ 360.000 đồng/tháng lên 500.000 đồng/tháng. Điều này sẽ giúp người lao động có điều kiện nhận trợ cấp hưu trí xã hội sớm hơn, thay vì phải chờ đến 75 tuổi như hiện tại.

Trợ cấp hằng tháng cho những người chưa đủ tuổi và thời gian đóng bảo hiểm

Đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ thời gian đóng để nhận lương hưu và chưa đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội, họ sẽ được chọn nhận trợ cấp hằng tháng từ thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp này sẽ bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội và sẽ được hưởng cho đến khi đủ 75 tuổi để nhận trợ cấp do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Tuy nhiên, việc giảm tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội cần được căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Chính phủ có thể quyết định hạ tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách đảm bảo thấp hơn 75 tuổi. Tuy nhiên, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo chỉ nên giảm tối đa tới 70 tuổi, để khuyến khích người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm.

Theo số liệu, hiện cả nước có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu, trong đó chỉ có 5,1 triệu người có lương hưu hoặc trợ cấp. Còn lại, khoảng 9,3 triệu người chưa có bất kỳ trợ cấp gì. Việc giảm tuổi nhận trợ cấp hưu trí xã hội và tăng mức hưởng sẽ giúp thêm khoảng 800.000 người được nhận chế độ trợ cấp hằng tháng.

Đề xuất mới này sẽ tăng thêm khoảng 3.456 tỷ đồng/năm cho ngân sách nhà nước. Trong đó, việc giảm tuổi nhận trợ cấp từ 80 tuổi xuống 75 tuổi sẽ tăng kinh phí khoảng 5.000 tỷ đồng/năm, trong khi việc tăng mức hưởng từ 360.000 đồng/người/tháng lên 500.000 đồng/người/tháng sẽ tăng kinh phí khoảng 2.100 tỷ đồng/năm.

Hiện trợ cấp người cao tuổi do ngân sách địa phương đảm bảo, nhưng với việc điều chỉnh như trên, một số địa phương có ngân sách khó khăn sẽ cần sự hỗ trợ từ ngân sách của trung ương.

[question] Đề xuất mới trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người lao động?,Mức trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được điều chỉnh như thế nào trong đề xuất này?